مدیریت یکپارچه در روستاها

خبر تاریخ خبر: 1397/02/26

بخشدار مرکزی قرچک گفت: ایجاد مدیریت یکپارچه در روستاها یکی از ضروریات رسیدن به اهداف توسعه ای و پیشبرد سیاست های دولت است وهرگونه کارعمرانی یا اقدامات مسوولین اجرایی در روستا بدون ایجاد تمرکز کاری و هماهنگی بین آنها امکان پذیر نخواهد بود.


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قرچک، نشست مشترک معصومه پرندوار مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری تهران با  حسین عباسی بخشدار، دهیاران و شوراهای قرچک انجام شد.

حسین عباسی بخشدار مرکزی قرچک در این نشست اظهار داشت: جامعه روستایی ضمن ایفای نقش تولید محصولات کشاورزی و دامی، مسئولیت خطیر تولید کالای داخلی را در کشور عهده دار هستند، بنابراین بهره مندی از استعدادها و ظرفیت های متنوع بالقوه روستایی می تواند به عنوان یکی از کارآمدترین ابزارها در تحقق سیاست های دولت باشد.

وی گفت: محصولات متنوع بویژه در زمینه صنایع کوچک، صنایع روستایی و صنایع دستیمعرفی روستاهابا جاذبه های فرهنگی، طبیعی و گردشگری، استعدادهای جوان و کارآفرین، ایجاد ارتباط دو سویه شهر نشینان با روستاییان برقراری ارتباط تجاری بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان با ایجاد تقاضای جدید و شناسایی بازارهای مصرف برای خرید محصولات و تولیدات و تقویت روحیه خودباوری و توانمندی در جامعه روستایی از اهداف صلی دهیاران و شوراها باشد.

بخشدار مرکزی قرچک ایجاد مدیریت یکپارچه در روستاها را یکی از ضروریات رسیدن به اهداف توسعه ای و پیشبرد سیاست های دولت در استان دانست و تأکید کرد:هرگونه کارعمرانی یا اقدامات مسوولین اجرایی در روستا بدون ایجاد تمرکز کاری و هماهنگی بین آنها امکان پذیر نخواهد بود.

وی با بیان اینکه سیاست گذاری دولت بر هدایت منابع به سمت روستاها در راستای توانمند سازی روستائیان است، اظهار کرد: دولت سعی می کند زمینه را برای استقرار دائمی روستائیان و برنامه ریزی برای جلوگیری از مهاجرت و حتی مهاجرت معکوس فراهم کند.

عباسی در پایان با بیان اینکه فرآوری محصولات روستای توسط زنان، افزود: نگاه به مردم روستا یک نگاه حمایتی به بخش محصولات روستایی به منظور ایجاد ساختار‌های صحیح و یک نگاه فرهنگی و اجتماعی برای تکریم و حمایت از زنان و دخترانی است که مرکز ثقل فعالیت در روستا هستند.

اطلاعات

نویسنده : maryam bahari

منبع : فرمانداری قرچک

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.