اعلام نتایج انتخابات شورای شهر ورامین

خبر تاریخ خبر: 1396/08/03

? . آقای محسن عابدلو نام پدر نبی اله دارای ????? رأی ? . خانم زهرا هداوندمیرزایی نام پدر محمد دارای ????? رأی ? . آقای علی خانی نام پدر مرتضی دا

? . آقای محسن عابدلو نام پدر نبی اله دارای ????? رأی ? . خانم زهرا هداوندمیرزایی نام پدر محمد دارای ????? رأی ? . آقای علی خانی نام پدر مرتضی دارای ????? رأی ? . آقای جعفر اردستانی نام پدر فتح الله دارای ????? رأی ? . خانم اکرم تاجیک نام پدر حسن دارای ????? رأی ? . آقای سید محسن رضایی نام پدر سیدمصطفی دارای ????? رأی ? . خانم شقایق میرزایی نام پدر بختیار دارای ???? رأی ? . آقای محمد شیرکوند نام پدر حمیدرضا دارای ???? رأی ? . آقای محمد وصال پور نام پدر علی اکبر دارای ???? رأی ?? . آقای سیدرضا احمدی نام پدر سیدابوالقاسم دارای ???? رأی ?? . آقای بهزاد حسینی نام پدر محمد دارای ???? رأی ?? . آقای محمدحسن فرجی نام پدر یحیی دارای ???? رأی ?? . آقای غلامرضا مهمان نواز نام پدر محمد دارای ???? رأی

اطلاعات

نویسنده : رسول سالاری

منبع :

تبلیغات

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.