اسامی کل نامزدهای شورای شهر ورامین

خبر تاریخ خبر: 1396/08/03

کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان ورامین در اطلاعیه شماره ? این ستاد، اسامی یکصد نامزد انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر ورامین

کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان ورامین در اطلاعیه شماره ? این ستاد، اسامی یکصد نامزد انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر ورامین را معرفی کرد. در اجرای ماده ?? قانون انتخابات و ماده ?? آیین نامه اجرایی به اطلاع اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر ورامین می رساند، اسامی نامزدهای انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر که در روز جمعه 24 خرداد ???? برگزار می شود، به شرح زیر است: ? – آقای سعید آقابابائی فرزند محمد کد نامزد ???? ? – آقای سیدرضا احمدی فرزند سیدابوالقاسم کد نامزد ???? ? – آقای محمد ارجستانی (ارسنجانی) مشهور به دکتر فرزند ید الله کد نامزد ???? ? – آقای جعفر اردستانی فرزند فتح الله کد نامزد ???? ? – آقای علیرضا اردستانی محمدی مشهور به علی فرزند اکبر کد نامزد ???? ? – آقای علی اصغر اعوانی فرزند محمدتقی کد نامزد ???? ? – آقای حشمت اله افشارنادری فرزند نعمت کد نامزد ???? ? – آقای حسن بختیاری فرزند حسین کد نامزد ???? ? – آقای حسین بختیاری دربالا فرزند امیر کد نامزد ???? ?? – آقای مجید بزرافشان فرزند رضا کد نامزد ???? ?? – آقای عبداله بهرامی جاه مشهور به مهندس بهرامی فرزند اصغر کد نامزد ???? ?? – آقای امیر بی لی جی فرزند عباس کد نامزد ???? ?? – آقای مجید پورچی کنگرلو فرزند محمدرضا کد نامزد ???? ?? – خانم اکرم تاجیک فرزند حسن کد نامزد ???? ?? – آقای علی اکبر تاجیک فرزند قاسم کد نامزد ???? ?? – آقای قربانعلی تاجیک فرزند محمد کد نامزد ???? ?? – آقای حسینعلی تاجیک اسمعیلی مشهور به اسماعیلی فرزند حسن کد نامزد ???? ?? – آقای میثم تاجیک رستمی فرزند یداله کد نامزد ???? ?? – آقای سیدجابر تقوی فرزند سیدرضا کد نامزد ???? ?? – آقای تورج تیمورزاده مشهور به تیموزاده نجار فرزند عباس کد نامزد ???? ?? – آقای محمد جاسبی فرزند یداله کد نامزد ???? ?? – آقای حسن حبیبی فرزند براتعلی کد نامزد ???? ?? – آقای عین اله حسن آبادکاشان مشهور به محمد کاشانی فرزند عزیز کد نامزد ???? ?? – آقای بهزاد حسینی فرزند محمد کد نامزد ???? ?? – آقای مرتضی حسینی رایگانی فرزند مصطفی کد نامزد ???? ?? – آقای علیرضا حیدری فرزند محمد اسماعیل کد نامزد ???? ?? – آقای بیژن خانی مشهور به خانی فرزند محمود کد نامزد ???? ?? – آقای علی خانی مشهور به مهندس خانی فرزند مرتضی کد نامزد ???? ?? – آقای هومن خانی فرزند داود کد نامزد ???? ?? – آقای محمدحسین خداپرست فرزند حبیب اله کد نامزد ???? ?? – آقای حسین خلیلی فرزند احمد کد نامزد ???? ?? – آقای مهدی خلیلی فرزند علی اصغر کد نامزد ???? ?? – آقای محمدرضا خلیلی تاش مشهور به محمد خلیلی فرزند هاشم کد نامزد ???? ?? – آقای قاسم خواری محمودی فرزند حسن کد نامزد ???? ?? – آقای علی دامغانیان فرزند زین العابدین کد نامزد ???? ?? – آقای پیمان رحمتی فرزند حسن کد نامزد ???? ?? – آقای سیدمحمدسعید رحیمی اردستانی فرزند سید صدرالدین کد نامزد ???? ?? – خانم مریم رشیدی ظفر فرزند منصور کد نامزد ???? ?? – آقای احمد رضائی فرزند علی کد نامزد ???? ?? – آقای سیدمحسن رضائی مشهور به سید فرزند سید مصطفی کد نامزد ???? ?? – آقای یحیی رضائی فرزند محمدعلی کد نامزد ???? ?? – آقای محمدتقی رودگر (درودگر) فرزند رحمان کد نامزد ???? ?? – آقای مهدی زندیان مشهور به سروش یزدانی فرزند علی کد نامزد ???? ?? – آقای اکبر سلطانیان تلک آبادی فرزند حسین کد نامزد ???? ?? – آقای حمیدرضا شاهرخی نژاد فرزند محمد کد نامزد ???? ?? – آقای سیداصغر شاه صاحب فرزند سید عباس کد نامزد ???? ?? – خانم اکرم شیرازی فرزند اکبر کد نامزد ???? ?? – خانم ویدا شیرازی مشهور به دکتر شیرازی فرزند اکبر کد نامزد ???? ?? – آقای جلال شیرکوند فرزند علی اکبر کد نامزد ???? ?? – آقای فاضل شیرکوند فرزند مسلم کد نامزد ???? ?? – آقای محمد شیرکوند فرزند حمیدرضا کد نامزد ???? ?? – آقای ولی اله شیرمحمدزاده فرزند علی کد نامزد ???? ?? – آقای محمدکاظم شیری فرزند نادعلی کد نامزد ???? ?? – آقای محسن صدرائی مشهور به حاج آقا صدرائی فرزند محمد کد نامزد ???? ?? – آقای سعید صدیق منفرد فرزند شیرعلی کد نامزد ???? ?? – آقای محمد صمدی فرزند کاسی آقا کد نامزد ???? ?? – آقای سیدمحمد طباطبائی فرزند سیدموسی کد نامزد ???? ?? – آقای سیدمرتضی طباطبائی فرزند سید محمد کد نامزد ???? ?? – آقای محسن عابدلو فرزند نبی اله کد نامزد ???? ?? – آقای محمود عالی مهر فرزند احمد کد نامزد ???? ?? – آقای محمدرضا عبدوس فرزند ابوالقاسم کد نامزد ???? ?? – آقای علی اکبر عرب عامری فرزند اصغر کد نامزد ???? ?? – آقای مالک علی رضائی مشهور به دکتر فرزند غلامحسین کد نامزد ???? ?? – آقای عمار فتحی فرزند جواد کد نامزد ???? ?? – خانم الهه سادات فرجی فرزند سیدعباس کد نامزد ???? ?? – آقای سیدحمید فرجی فرزند سید محمد کد نامزد ???? ?? – آقای علیرضا فرجی فرزند فریدون کد نامزد ???? ?? – آقای فتح اله فرجی مشهور به ابن الشهید فرزند محمدتقی کد نامزد ???? ?? – آقای محمدحسن فرجی مشهور به حاج حسن فرجی فرزند یحیی کد نامزد ???? ?? – آقای محمدحسین فرجی فرزند ناصر کد نامزد ???? ?? – آقای محمدعلی قاسمی فرزند محمدابراهیم کد نامزد ???? ?? – آقای حامد قشقائی مشهور به امیر فرزند علی کد نامزد ???? ?? – آقای هاشم قشقائی فرزند محمدرضا کد نامزد ???? ?? – آقای جعفر قنبری محمدی فرزند محمد کد نامزد ???? ?? – آقای مهدی کچوئی فرزند ابوطالب کد نامزد ???? ?? – آقای رسول کریمی مشهور به ابوذر فرزند حسن کد نامزد ???? ?? – خانم ویدا کوثری هاشمی فرزند حبیب الله کد نامزد ???? ?? – آقای حسن کهندل مهنان فرزند عباس کد نامزد ???? ?? – آقای حسین گلشن فرزند احمدرضا کد نامزد ???? ?? – آقای محمود محسنی راد فرزند علی کد نامزد ???? ?? – آقای صفدرعلی محمدی فرزند رمضان کد نامزد ???? ?? – آقای امیر محمدی چاهکی (مشهور به امیر محمدی) فرزند ابراهیم کد نامزد ???? ?? – آقای میثم معاف فرزند محسن کد نامزد ???? ?? – آقای محسن ممیزی فرزند مهدی کد نامزد ???? ?? – آقای کامبیز منشاد فرزند عباسعلی کد نامزد ???? ?? – آقای محسن منصوری فرزند محمدحسین کد نامزد ???? ?? – آقای مجتبی مهاجر فرزند علی اکبر کد نامزد ???? ?? – آقای محسن مهدوی فرزند عوضعلی کد نامزد ???? ?? – آقای علیرضا مهدی زاده فرزند نصرت کد نامزد ???? ?? – آقای غلامرضا مهمان نواز فرزند محمد کد نامزد ???? ?? – آقای ابراهیم میرزائی فرزند غلامرضا کد نامزد ???? ?? – خانم شقایق میرزائی فرزند بختیار کد نامزد ???? ?? – آقای فتح اله میرزائی فرزند عباس کد نامزد ???? ?? – آقای امراله نجاتی سخا فرزند علی اصغر کد نامزد ???? ?? – آقای محمد وصال پور فرزند علی اکبر کد نامزد ???? ?? – خانم زهرا هداوندمیرزائی فرزند محمد کد نامزد ???? ?? – خانم طیبه هداوندمیرزائی فرزند جوادعلی کد نامزد ???? ?? – آقای مهدی هژبری فرزند حسین کد نامزد ???? ?? – آقای محمدحسین یحیائی مشهور به یحیائی فرزند محمدحسن کد نامزد ???? ??? – آقای کریم یلاوری فرزند حبیب الله کد نامزد

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.