نتایج اتنخابات شورای شهر قرچک

خبر تاریخ خبر: 1396/08/03

1 - ایرج شیرنژاد 17377 2 -رضا سلگی ????? 3 - محسن کهزادی ????? 4 - نایب مرادی انیلو ????? 5 - داور شریفی مجد ????? 6 - مهدی زمانی ا

1 - ایرج شیرنژاد 17377 2 -رضا سلگی ????? 3 - محسن کهزادی ????? 4 - نایب مرادی انیلو ????? 5 - داور شریفی مجد ????? 6 - مهدی زمانی افشار ????? 7 - سعید نامداری ????? 8 - اژدر نوروزپور ???? 9 - احد شایان ???? 10 - محمد زمانی افشار ???? 11 - علی بیات ????

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.