تخفیف کالادر قرچک

خبر تاریخ خبر: 1397/01/30

تخفیف در اصطلاح به معنی کم کردن قسمتی از بهای یک کالا میباشد .


تخفیف کالا در قرچک

تخفیف در اصطلاح به معنی کم کردن بخشی از قیمت یک کالا به در خواست مشتری یاخریدار با توافق فروشنده میباشد . تخفیف در مجامع تجاری به چهار دسته تقسیم میشوند :

تخفیفات تجاری

تخفیفات براساس توافق طرفین

تخفیفات به دلیل نقص و عیب کالا

تخفیفات نقدی خرید یا فروش

بعضی از کارشناسان تخفیف را صرفه جویی درهزینه میدانند .برخی دیگرتخفیف را مختص مردم کم در آمد میدانند که بتوانند با هزینه ای کمتر به زندگی خود ادامه دهند.

تخفیف کالا در قرچک چندین بار در سال اتفاق میفتد.  مثلا در آخر هر فصل یک حراج فصلی وجود دارد که اجناس رامیتوان با تخفیف خریداری کرد . یا در مناسبتهای مختلف مانند اعیاد , نوروز و... شما میتوانید از تخفیف های خوبی بهره مند شوید .

تخفیف کالا در قرچک

اطلاعات

نویسنده : فاطمه سالاري

منبع : ورامین نامه

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.