افتخاری دیگر برای ورامین نامه

خبر تاریخ خبر: 1396/08/03

حتما تا کنون با صفحه پیوتدها روبرو شده اید ! www.peyvandha.ir صفحه ای که هنگام مواجهه با سایت های فیلتر شده می بینیم. از این پس شما میتوانید ورامین

حتما تا کنون با صفحه پیوتدها روبرو شده اید ! www.peyvandha.ir صفحه ای که هنگام مواجهه با سایت های فیلتر شده می بینیم. از این پس شما میتوانید ورامین نامه را در قسمت مربوط به سایت های استان تهران در پیوندها مشاهده کنید . که این خود شاهدی بر محرز بودن صلاحیت و سلامت ورامین نامه می باشد . peyvandha

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.