آخرین یارانه سال 1401 واریز شد

خبر تاریخ خبر: 1401/12/21

کمک معیشتی مرحله 145 ، 20 اسفند ماه 1401 در حساب سرپرستان خانوار قرار گرفت و از ساعت 12 بامداد قابل برداشت می باشد .

کمک معیشتی دولت به مردم ، طبق معمول ماه های پیش ، در 20 اسفند ماه 1401 در حساب سرپرست های خانوار قرار گرفت و

از ساعت 12 بامداد قابل برداشت بود .

مبلغ یارانه نیز مانند سابق برای دهک های یکم تا سوم ،400هزار تومان و برای دهک های چهارم تا نهم ، 300 هزار تومان واریز

شد .

اولین یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی در آذر ماه 1389 در دولت احمدی نژاد  به حساب سرپرستان خانوار واریز شد و تا به

امروز ادامه دارد . البته لازم به ذکر است که مبلغ یارانه نقدی با روی کار آمدن دولت رئیسی ، از اردیبهشت ماه سال 1401 افزایش

یافته است . طبق تصمیم گیری دولت ، به دهک های یکم تا سوم که دهک های کم در آمد تری هستند ، به ازای هر نفر 400 هزار

تومان و دهک های چهارم تا نهم به ازای هر نفر ، 300هزار تومان ، به حساب سرپرستان خانوار واریز شد .

 

اطلاعات

نویسنده : زهرا سادات شیرازی

منبع : ورامین نامه

تبلیغات

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.