برگزاری تورنیم روزه مادران

خبر تاریخ خبر: 1401/10/20

برگزاری تورنیمروزه مادران جهت بازدیدازکارگاه های تولیدی ابگینه ومکان های تاریخی ودیدنی شهرستان ورامین درروز پنج شنبه 22دی ماه به مناسبت روز مادر

برگزاری تورویژه مادران درشهرستان ورامین

محمدرضا تاجیک رئیس اداره میراث فرهنگی،گردشگری وصنایع دستی شهرستان ورامین اعلام کرد:

پنجشنبه ،22دی ماه به مناسبت روزمادرتورنیمروزه گردشگری وبازدیدازکارگاه های تولیدابگینه ومکان های دیدنی واثارتاریخی شهرستان ورامین برگزار خواهدشد.

وی افزود:دراین تورنیمروزه که ازساعت9صبح روزپنچ شنبه اغازخواهدشدتعداد30نفرازمادران شرکت خواهندکرد.

 

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.