اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی در پاکدشت

خبر تاریخ خبر: 1400/05/12

اجرای طرح های ارتقا امنیت اجتماعی که موجب افزایش اعتماد و رضایتمندی شهروندان میشود در دستور کار قرار گرفته.

سرهنگ رضا علی بخشی به نقل از ستاد فرماندهی شرق استان تهران بیان کرد:

اجرای طرح های ارتقا امنیت اجتماعی که موجب افزایش اعتماد و رضایتمندی شهروندان میشود در دستور کار قرار گرفته.

این طرح با هدف مبارزه بی امان با سارقان و احساس امنیت در بین شهروندان  و امنیت عمومی در سطح شهرستان اجرا شده و در نهایت دستاوردهای متعددی به همراه دارد.

علی بخشی در ادامه بیان کرد:

در نخستین ماه تابستان 5 درصد سرقت کاهش یافت و 48 درصد میزان کشف افزایش یافت.

همچنین افزود که در طی این مدت بیش از 2 میلیارد ریال کالای قاچاق در شهرستان پاکدشت کشف شده است.

فرمانده انتظامی پاکدشت پس از تاکید بر موفقیت پلیس از مردم خواست تا هرگونه فعالیت های مجرمانه در شهرستان را به پلیس را اطلاع دهند.

اطلاعات

نویسنده : پریسا آذری

منبع : خبرگزاری ایرنا

تبلیغات

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.