قطعی برق بیش از حد

خبر تاریخ خبر: 1400/04/15

مدیر اداره برق ورامین یکی از دلایل قطعی برق را استفاده از ماینرها بیان کرد.

در رابطه با زمانبندی خاموشی های مکرر که مردم را کلافه کرده است مدیر اداره برق ورامین بیان کرد:

وظیفه ما حفظ برق ملی است اما بالا دستی ها ما را هم سردرگم کرده اند.

اینگونه میتوان بیان کرد که به طور مثال در استان تهران 300 مگاوات خاموشی اعلام میگردد ولی در عمل 500 مگاوات انجام میشود.

در کل کشور 39 شرکت توزیع برق وجود دارد که استان هایی چون تهران , قم , البرز 25 درصد از برق کشور را مصرف میکنند.

وی یکی از دلایل قطعی برق را استفاده از ماینرها برای تولید رمز ارزها بیان کرد و گفت:

استفاده از برق به این شکل 18 درصد از مصرف برق را افزایش داده که در نهایت منجر به ایجاد مشکل در کل کشور شده است.

در نهایت اظهار کرد: در سال های گذشته در ورامین هفتصد هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری شد که ظرفیت برق 20 درصد افزایش یافت و در آخر مشکل ضعف ولتاژ در جوادآباد رفع شد.

 

اطلاعات

نویسنده : پریسا آذری

منبع : خبرگزاری ایسنا

تبلیغات

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.