افزایش چشمگیر بیماران کرونایی در پاکدشت

خبر تاریخ خبر: 1400/04/13

رئیس بیمارستان پاکدشت بیان کرد که مراجعه کنندگان کرونایی چهار برابر شده است و ظرفیت بیمارستان پر شده است.

رئیس بیمارستان شهدای پاکدشت جناب آقای انوشیروان صادقی بیان کرد:

با توجه به شروع موج جدید کرونا شاهد افزایش مراجعه کنندگان هستیم که در نتیجه تمامی تخت های بخش کرونایی و بخش ویژه تکمیل ظرفیت شده است.

حتی بخش آی سی یو نیز تکمیل شده هفته گذشته در 24 ساعت چهار پنج نفر مراجعه کننده داشتیم اما اکنون مراجعه کنندگان چهار برابر شده.

بسیاری از بیماران هم نیز به دلیل دیر مراجعه کردن زمان درمان خود را از دست دادند که در نهایت موجب فوت آنان شده است.

وی همچنین افزود:

در موج پنجم متاسفانه سن افراد از 50 سال به 30 سال کاهش پیدا کرده است.

در ادامه بیان کرد:

اوضاع به حدی خطرناک است که بخش اورژانس نیز که تا هفته پیش 20 درصد از بیمارانش کرونایی بود به 80 درصد افزایش یافته.

این را باید بیان کرد که در حال حاضر تنها رعایت دستورالعمل های بهداشتی است که موثرترین راه پیشگیری از این ویروس است.

هم اکنون شرایط ویروس کرونا در پاکدشت قرمز است.

اطلاعات

نویسنده : پریسا آذری

منبع : خبرگزاری ایرنا

تبلیغات

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.