خیانت عادی سازی و خون شهید سلیمانی

خبر تاریخ خبر: 1400/02/21

رئیس مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف در توئیتی نوشت: خیز صهیونیست های جنایتکار برای سرکوب نمودن مردم و جنایتهای بیرحمانه در شیخ جراح بیانگر آشفتگی آن ها از تحولات اتفاق افتاده در فلسطین می باشد.

خیانت عادی سازی و خون شهید سلیمانی ،انگیزه مقاومت را صد چندان کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف در توئیتی نوشت: خیز صهیونیست های جنایتکار برای سرکوب  نمودن مردم و  نیز جنایتهای بیرحمانه در شیخ جراح بیانگر آشفتگی آن ها از تحولات اتفاق افتاده در فلسطین می باشد.

همچنین وی تاکید کرد:  حوادث زنجیره وار انتقام از صهیونیست ها در اراضی اشغالی نشان دهنده این است که خیانت عادی سازی و خون شهید سلیمانی ،انگیزه را برای مقاومت کردن صد چندان کرده است. 

اطلاعات

نویسنده : پریسا آذری

منبع : خبرگزاری فارس

تبلیغات

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.