741 بیمار جدید در لرستان شناسایی شد

خبر تاریخ خبر: 1400/02/11

دکتر مریم کوشکی بیان کرد : تعداد قربانیان کرونا در لرستان به یک هزار و 662 نفر رسیده است هچنین اضافه کرد : قبا پیدایش 741 بیمارجدید تعداد مبتلایان به 105 هزارو 51 نفر رسیده است.

دکتر مریم کوشکی بیان کرد : تعداد قربانیان کرونا در لرستان بع یک هزارو 662 نفر رسیده است  هچنین اضافه کرد : قبا پیدایش 741  بیمارجدید تعداد مبتلایان به 105 هزارو 51 نفر رسیده است.

وی بیان کرد : تا این موقع 325 هزارو 564 نمونه تست به آزمایشگاه ارسال شده که از این تعداد 322 هزارو 424 تست مثبت و 217 هزار و 354 نمونه منفی اعلام شده.

درحال حاضر یک هزار و 87 بیمار و مشکوک به کرونا در بیمارستان ها بستری هستند و در حال حضار تمامی شهری های استان در شرایط قرمز به سر میبرند .

اطلاعات

نویسنده : پریسا آذری

منبع : خبرگزاری ایرنا

تبلیغات

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.