پلمپ شدن یک مطب متخصص در ارومیه

خبر تاریخ خبر: 1400/02/08

دکترابراهیم حسنی اظهار داشت :پیرو گزارش های مبنی بر رعایت نکردن قرنطینه ی کامل بر اساس پروتکل های بهداشتی و دستورالعمل های کشوری مبارزه با بیماری کویید 19 به وسیله یکی از متخصصین شهر ارومیه مطب این پزشک پلمپ شد.

دکترابراهیم حسنی اظهار داشت :پیرو گزارش های واصله ی مبنی بر رعایت نکردن قرنطینه ی کامل بر اساس پروتکل های بهداشتی و دستورالعمل های کشوری مبارزه با بیماری کویید 19 به وسیله یکی از متخصصین شهر ارومیه مطب این پزشک پلمپ شد.

اواضافه کرد : این پزشک با توجه به اینکه از مثبت بودن تست کرونا و تست PCR درتاریخ 4 اردیبهشت همچنان به بیماران وقت عمل جراحی می داد.

کارشناسان نظارت بر درمان در ساعت 8:30 به محل مذکور اعزام شدن و ضمن هماهنگی با مسئول فنی بعد از بازدید از اتاق عمل و لیست بیماران و مشخص شدن تخلف موارد فوق صورت جلسه شد.

کارشناسان نظارت بر درمان معاونت ساعت 17 در مطب حضور پیدا کردن ولی همچنان بیماران در مطب حضور داشتن و پزشک در حال ویزیت بیماران بود ، بعد از تنظیم صورت جلسه مطب پلمپ شد.

 

اطلاعات

نویسنده : پریسا آذری

منبع : خبرگزاری فارس

تبلیغات

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.