یک دستگاه حفاری ضربه ای غیر مجاز در ورامین متوقف شد

خبر تاریخ خبر: 1400/02/06

محمد داوودی با اعلام این خبر گفت: با آگاهی و پیگیری های انجام شده توسط اکیپ های گشت و بازرسی امور منابع آب شهرستان ورامین یک دستگاه حفاری ضربه ای غیر مجاز در زمین های چالتاسیون شهرستان پیشوا شناسایی و متوقف شد.

 محمد داوودی با اعلام این خبر گفت : با آگاهی و پیگیری های انجام شده توسط اکیپ های گشت و باررسی امور منابع آب یک دستگاه حفاری ضربه ای غیر مجاز در  ورامین متوقف شد.

شهرستان ورامین یک دستگاه حفاری ضربه ای غیر مجاز در زمین های چالتاسیون شهرستان پیشوا شناسایی و متوقف کرد.

ایشان در این باره اظهار کرد : این دستگاه حفاری ضربه ای غیر مجاز قصد کف شنی بر روی یک حلقه چاه را داشت که پس از اخذ حکم کتبی قضایی در اسرع وقت و به صورت شبانه توسط مامورین امور منابع ورامین توقف و به پارکنگ تحت نظارت این امور منتقل شد.

استفاده از هرگونه وسایل حفاری، بدون داشتن مجوز جرم محسوب می شود و با این افراد برخورد قانونی می شود.

اطلاعات

نویسنده : پریسا آذری

منبع : خبرگزاری فارس

تبلیغات

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.