تخلیه 11واحد ساختمانی فرونشست کرده در پاکدشت

خبر تاریخ خبر: 1400/01/28

به خبرنگاری ایرنا یک مجتمع مسکونی در پاکدشت به علت فرونشست تخیله شده و افراد اجازه ورود ندارند و حفاظت آن به عهده نیرو انتظامی می باشد.

 

ابوالفضل کدخدازاده مدیر بحران شهرستان پاکدشت بیان کرد:

بامداد جمعه به علت فرونشست مجتمع مسکونی در این شهرستان از ورود به این مجتمع جلوگیری می شود.
وی افزود:

در حال حاضر برای پیشگیری از هرگونه تلفات جانی صاحب خانه ها اجازه ورود ندارند و در منازل بستگان سکونت دارند و دور ساختمان نوارکشی شده میباشد.‌
کدخدایی گفت:

مالک این ساختمان باید اقدامات لازم جهت نظام مهندسی را انجام دهد تا مطابق با تصمیم نظام مهندسی برای رفع خطر اقدام شود.
روز حادثه برای ایمن سازی انشعاب برق و گاز مجتمع قطع ش
د.

 

اطلاعات

نویسنده : پریسا آذری

منبع : ورامین نامه

تبلیغات

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.