افزایش اجاره مسکن موجب نارضایتی مستاجران شد

خبر تاریخ خبر: 1400/01/17

نماینده مردم شهرستانهای ورامین،بیان کرد : با سوداگرانی که منجر به آشفتگی بازار مسکن و اجاره خانه ها می شوند برخورد شود.

حسین نوش آبادی  نماینده مردم شهرستانهای ورامین در مجلس شورای اسلامی گفت: با سوداگران مسکن که موجب افزایش قیمت اجاره ها میشود  برخورد شود. 
وی در گفت وگوبا خبرنگار ایسنا ادامه داد:  با تاکید بر برخورد و هم چنین  ضرورت الزام مالکان به قرارداد دوساله با توجه به شرایط کرونایی , افزود افزایش قیمت مسکن موجب نارضایتی مردم شده است .
 وی افزود: دولت باید به عنوان  مسئول پاسخگو باشد و برای کنترل با سوداگران مسکن که موجب نارضایتی مردم  شده باقدرت عمل کند. 
 نوش آبادی ابراز عقیده کرد :در حوزه اجاره خانه ها  و افزایش قیمت, عدم برخورد وزارت  راهو شهرسازی به هیچ وجه قابل توجیه نیست و لازم است سریع تر برای کنترل و نظارت بر قیمت مسکن و اجاره خانه ها ورود کند و در شرایط سخت کرونایی نسبت به تمدید و جلوگیری از افزایش اجاره مسکن مستاجران اقدام جدی نماید.

 

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.