مرکز رایکا 35کودک اتیسم را خدمات میدهند

خبر تاریخ خبر: 1400/01/16

به گفته رئیس بهزیستی شهرستان ورامین 35 کودک اتیسم خدمات دریافت می کنند.

اعظم هراتی در جلسه احضار داشت:یک مرکز درشهرستان ورامین به نام رایکا وجود دارد که این مرکز به 35 کودک  اتیسم خدمات می دهد.

اختلال اتیسم یا درخودماندگی با علت ناشناخته از دو سه سالگی در برخی از کودکان پدیدار می شود.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان ورامین بهترین راه مقابله با این اختلال را ارائه خدمات توانبخشی و روانشناختی بیان کرد و بیان داشت: برای کاهش آسیب های ناشی از این اختلال در رفتار کودکان طیف اتیسم باید خدمات توانبخشی و روان شناختی داده شود.
هراتی در مورد نیازهای دارویی این افراد، گفت: نیازهای دارویی دربیشتر این کودکان اجتناب ناپذیر است.

 در پایان با تشکر از سینا نیک نژاد مدیر مرکز رایکا تصریح کرد: توقع و انتظار می رود خیران و دستگاه های اجرایی شهرستان ورامین و شهرستان های همجوار چون پیشوا، پاکدشت و قرچک که فرزندانشان از این مرکز سرویس می گیرند، به یاری مدیریت رایکا آمده و موانع پیش روی خدمت رسانی این مجموعه را بردارند و باید اذعان کنم که بهزیستی ورامین و شهرستان های اطراف نیز در این مسیر پرمخاطره و انسان دوستانه از هیچ کوششی فروگذار و مضایقه نخواهند کرد.

 

 

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.