پیشوا قرمز شد

خبر تاریخ خبر: 1400/01/16

امروز طبق گزارشات وضعیت پیشوا و پاکدشت قرمز اعلام شده و بقیه شهرهای اطراف در وضعیت زرد و نارنجی قرار دارند.

طبق اخرین اخبار اعلام شده با بروزرسانی نرم افزار ماسک از شانزدهم فروردین پیشوا در وضعیت قرمز قرار گرفت.

وضعیت کرونا در شهرستان های اطراف تاکنون اینگونه بیان شده :

قرچک زرد

پیشوا قرمز

پاکدشت قرمز

ورامین نارنجی

گرمسار زرد

اطلاعات

نویسنده : پریسا آذری

منبع : خبرگزاری فارس

تبلیغات

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.