مصدومیت 11 نقر در ورامین

خبر تاریخ خبر: 1399/12/27

5 نفر در بیمارستان شهدای 15 خرداد و 6 نفر در بیمارستان مفتح به دلیل استفاده از مواد آتش زا به بیمارستان منتقل شده اند.

رئیس بیمارستان شهدای 15 خرداد ورامین بیان کرد:

دیروز بعدظهر 5 نفر به دلیل استفاده از مواد آتش زا به بیمارستان 15 خرداد منتقل شدند و در بخش اورژانس مورد مداوا قرار گرفتند.

مصدومیت این افراد عمدتا از ناحیه دست و صورت بوده است.یکی از این افراد وضعیت حادتری داشت که به درخواست خانواده به بیمارستان تهران منتقل شد.

رئیس بیمارستان شهید مفتح ورامین نیز بیان کرد:

دیروز 6 مصدوم نیز به دلیل انفجار مواد آتش زا به بیمارستان منتقل شدند , که در اورژانس تحت درمان قرار گرفته اند و هیچ یک نیازی به انتقال به بیمارستان تهران را ندارند.

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.