آزادسازی اراضی کشاورزی جوادآباد

خبر تاریخ خبر: 1399/11/29

با حکم قضایی 70 هزار متر از اراضی کشاورزی شهرستان ورامین آزاد شد.

محسن بنائیان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورامین بیان کرد:

در جهت مبارزه با ساخت و ساز های غیر مجاز و اجرای قانون حفظ اراضی کشاورزی به همین منظور در تاریخ 28 بهمن در جوادآباد 70 مورد از ساخت و ساز های غیر مجاز در شهرستان ورامین تخریب و تخلیه شده است.

وی در ادامه بیان کرد:

این کار با حکم مراجع قضایی در راستای تخریب ساخت و ساز های غیر مجاز در زمین های کشاورزی شهرستان ورامین در بخش جوادآباد انجام شد که به مساحت 70 هزار متر از اراضی کشاورزی آزاد شد.

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.