واریز عیدی بازنشستگان

خبر تاریخ خبر: 1399/11/29

امروز عیدی بازنشستگان به همان رقم اعلام شده دولت به حساب بازنشستگان ریخته میشود.

طبق گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری علی خدامی اعلام کرد:

عیدی بازنشستگان این صندوق امروز به حسابشان واریز میشود.

در ادامه افزود:

مبلغ عیدی بازنشستگان طبق اعلام دولت یک میلیون و پانصد هزار تومان است.

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.