رئیس جدید شورای اسلامی انتخاب شد

خبر تاریخ خبر: 1398/10/28

با برگزاری جلسه فوق العاده شورای اسلامی در پیشوا ، مصطفی شاهسون به عنوان رئیس جدید شورا انتخاب شد .

رئیس جدید شورای پیشوا

پس از استعفای علی اسدی ، رئیس سابق شورای اسلامی شهرستان  پیشوا ، جلسه فوق العاده در شورای اسلامی برای انتخاب رئیس جدید با حضور معاون فنی و عمرانی فرمانداری برگزار شد و طی آن مصطفی شاهسون به عنوان رئیس جدید شورای اسلامی شهرستان پیشوا از سوی اعضاء انتخاب شد .

در ادمه این جلسه مجتبی جنیدی به عنوان نائب رئیس شورای اسلامی پیشوا تعیین شد .

با استعفای علی اسدی ، حسین حیدری ، عضو علی البدل پنجمین دوره انتخاب اعضای شورای اسلامی جایگزین  وی شد .

معاون فنی و عمرانی فرمانداری پیشوا در این جلسه با توجه به مهم بودن نقش شورای اسلامی به عنوان نمایندگان مردم در اداره امور شهرو روستا گفت : شورای اسلامی برآمده از متن مردم بوده و از نزدیک با مشکلات خود آشنایی دارد و یقینا این ظرفیت میتواند با کمک مردم ، بسیاری از مشکلات را برطرف کند .

شیرزاد یعقوبی افزود : شورای اسلامی تجلی مشارکت مردم در عرصه مدیریت شهری هستند که میتوانند زمینه توسعه مناطق شهری و روستایی را با کمک و همفکری مردم فراهم کنند .

وی تاکید کرد براساس اصل یکصدم قانون اساسی ، شورای اسلامی باید برنامه های اجتماعی ، عمرانی ، اقتصادی ، بهداشتی و فرهنگی را برای توسعه مناطق مختلف طراحی و بر روند فعالیت  های مدیریت شهری نظارت کنند.

اطلاعات

نویسنده : پریسا آذری

منبع : خبرگزاری ایرنا

تبلیغات

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.