دستگیری فردی که لحظه اصابت موشک به هواپیما فیلمبرداری کرده بود

خبر تاریخ خبر: 1398/10/24

فردی که از لحظه برخورد موشک با هواپیمای اوکراینی فیلمبرداری کرده بود دستگیر شد .

چه کسی از لحظه شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی فیلم گرفت ؟

این سوالیست که ذهن همه را به خود درگیر کرده است ؟!

چه کسی میتوانست ساعت پنج صبح قبل از دیده شدن موشک در آسمان دوربین خود را حاضر کرده باشد و همان لحظه را بدون هیچ حرف ، هیچ هیجان و هیچ تعجبی فیلم بگیرد ؟

و مساله بعد اینست که این  فیلم را منتشر کرده و خیلی زود  آن را بدست  شبکه سعودی  رسانده !! او چه ارتباطی با شبکه منوتو و اینترنشنال دارد ؟

سوال بعدی این است که وی چرا و با کمک چه کسی خبر را قبل از اطلاع به رسانه های  داخلی به رسانه های غربی و ضدانقلابی مخابره کرده است ؟!

به گزارش خبرنگاران فردی که لحظه برخورد موشک با هواپیمای اوکراینی را پیش از شلیک و برخورد ، ضبط و آن را برای شبکه سعودی فرستاده بود در رباط کریم دستگیر شد .

سوال جدی این است که فردی که ادعا میکند یک نگهبان معمولی است از کجا میدانسته قرار است ان لحظه به هواپیما شلیک شود تا از قبل دوربین را آماده به طرف آسمان گرفته  و منتظر انفجار باشد تا هنگام شلیک فیلمبرداری کند .

فیلمبردار لحظه برخورد موشک به هواپیما که بود

 

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.