باید از نقطه صفر شروع کنیم نگاه به لیگ خریدارانه باشد.

خبر تاریخ خبر: 1398/09/04

سرمربی تیم والیبال شهرداری ورامین در واکنش به تعطیلی زود هنگام لیگ گفت:با این تصمیم باید دوباره کار را ازنقطعه صفر شروع کنیم.

 .باید از نقطه صفر شروع کنیم  نگاه به لیگ خریدارانه باشد

محمد عمده غیاتی سر مربی تیم والیبال شهرداری ورامین تنها تیم بدون شکست رقابتهای لیگ برتر در گفتوگو باخبرنگاران درباره تعطیلی زودهنگام مسابقات گفت: تمرینات تیم را از 19 مرداد ماه با یک برنامه ریزی خوب آغاز کردیم ودر حال رسیدن به یک شرکت ایده ال هستیم. برنامه ریزی تیم نیز همین بودتا درتیم فصل نخست بدن های بازیکنان  به شرایط خوبی برسد اما متاسفانه با ایت وضعیت واین تصمیم باید دوباره کار را از نقطعه صفر شروع کنیم.

وی ادامه داد: از طرف دیگر نیز بحث تیم ملی مطرح است. سال المپیک است ونام ایران در میان است. هر تصمیمی گرفته شود تابع هستیم چون بحث ملی است نه شخص وشرایط برای تمام تیم ها یکسان است. در هر صورت تیم هایی که تمرینات را زودتر آغاز وبیشتر هزینه کردند متضرر می شوند.تیم ملی نیز درمحدوده کوچکی از مفرات شکل گرفته است و بازیکنان جدید تزریق نمی شوند. باید محدوده بازیکنان را گسترش دهند  و ورودی های جدیدی به تیم ملی داشته باشیم.

سر مربی تیم والیبال شهرداری ورامین گفت: نگاه به لیگ وتیم های مختلف باید خریدارانه باشد نه فقط برای تماشا. انگیزه ها در بین بازیکنان از دست رفته است چون نفرات تیم ملی محدود هستند. سال المپیک است وجای خطا نیست. باید از بازیکنان آماده استفاده کنند تا نتیجه خوبی حاصل شود.

غیاثی درباره بازی روز یکشنبه وشکست تیم شهروند اراک وبازی روز چهارشنبه مقابل شهرداری ارومیه گفت: بازی خوب وتماشاگر پسندی مقابل شهروند اراک داشتیم و پیروز شدیم. بازی سختی مقابل ارومیه خواهیم داشت، میزبان هستند و حمایت تماشاگرانش را دارد. ان شالله بهترین شرایط رقم می خورد.

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.