دشمنان با جنگ نرم اعتقادات مردم را هدف گرفته اند دشمنان با جنگ نرم اعتقادات مردم را هدف گرفته اند رر

خبر تاریخ خبر: 1396/09/13

امین- رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با بیان این که جنگ نرم و تهاجم فرهنگی بسیار سنگین تر از جنگ سخت است، گفت: دشمنان با جنگ نرم اعتقادات مردم را هدف گرفته اند

 

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محسن محمودی در جمع بسیجیان روستای «احمد آباد» طی سخنانی اظهار داشت:در تاریخ بسیاری از جنایات و قصاوت های افراد سنگدل را خوانده ایم و شنیده ایم یکی از این افراد سنگدل حجاج بوده است که معتقد بوده هرچه قدر میزان دست و پا زدن زدن هنگام مرگ بیشتر باشد، لذت بیشتری را برای او به همراه خواهد داشت و لذا وقتی گردن زندانیان را می زدند قطعات سرخ شده آهن را روی رگ های گردن زندانی می گذاشتند که از خروج خون به بیرون جلو گیری کنند و این زندانی بیشتر دست و پا بزند و او بیشتر لذت ببرد.

محمودی افزود: امروز در برابر دیدگان همه دنیا از جنایات فیلم و عکس می گیرند و نسبت به جنایاتی که انجام داده اند به خود افتخار هم می کنند و همه این عکس و فیلم ها را تماشا می کنند و همه کسانی هم که مدعی حقوق بشر و دموکراسی و آزادی نیز هستند در سکوت به سر می برند.

وی با اشاره به جنایات وحشیانه ای که داعش انجام داده است و هیچ گاه از هیچ رسانه ای قابل پخش نیست، گفت: امروز ایستادگی رزمندگان مدافع حرم در برابر این جنایت کاران وحشی کاری جوانمردانه و بزرگ محسوب می شود، این عزیزان در خارج از کشور و در سوریه با ده ها گروه تکفیری جنگیدند و این حرکت سردار سرافراز قاسم سلیمانی و سایر مدافعین حرم کار بسیار بزرگی بوده است و ما باید ادامه دهنده راه این بزرگان باشیم و آن را حفظ کنیم و باید بدانیم در برابر دشمنی قرار داریم که هیچ حریمی را نمی شناسد.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با بیان این که در حال حاضر دشمنان در دو جبهه با ما در حال جنگ می باشند گفت: اولین جبهه، جبهه جنگ سخت است که در سوریه، عراق و یمن با آن مواجهه هستیم و در برابر آن ایستاده ایم و جبهه دوم، جبهه جنگ نرم و تهاجم فرهنگی است که جبهه بسیار سنگینی می باشد، چرا که اکنون دشمن با جبهه نرم و ماهواره و فضای مجازی با ما در حال نبرد است.

محمودی در ادامه اظهار داشت: رییس صدا و سیما به طور رسمی اعلام کرده است که ??? شبکه ماهواره ای بر علیه فرهنگ ما مشغول به فعالیت می باشند و سالیانه برای این هدف میلیاردها دلار هزینه می شود و باید بدانیم که این برنامه ها با هدف برای ما پخش می شود برنامه هایی که در خارج از کشور و کشورهای اروپایی و امریکایی باید برای آنها پول پرداخت شود اما برای ما رایگان است.

وی در پایان بیان داشت: ما در سال های تحریم و هم اکنون در مورد تنها چیزی که تحریم نبودیم و نیستیم ماهواره است، پس باید بدانیم که شهدا برای ما حجت هستند و ما با دشمن وحشی طرف هستیم که همه اعتقادات ما را مورد هدف  قرار داده اند و باید پاسدار ارزش هایمان باشیم و مراقب باشیم که دچار انحراف نشویم. ه گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محسن محمودی در جمع بسیجیان روستای «احمد آباد» طی سخنانی اظهار داشت:در تاریخ بسیاری از جنایات و قصاوت های افراد سنگدل را خوانده ایم و شنیده ایم یکی از این افراد سنگدل حجاج بوده است که معتقد بوده هرچه قدر میزان دست و پا زدن زدن هنگام مرگ بیشتر باشد، لذت بیشتری را برای او به همراه خواهد داشت و لذا وقتی گردن زندانیان را می زدند قطعات سرخ شده آهن را روی رگ های گردن زندانی می گذاشتند که از خروج خون به بیرون جلو گیری کنند و این زندانی بیشتر دست و پا بزند و او بیشتر لذت ببرد.

محمودی افزود: امروز در برابر دیدگان همه دنیا از جنایات فیلم و عکس می گیرند و نسبت به جنایاتی که انجام داده اند به خود افتخار هم می کنند و همه این عکس و فیلم ها را تماشا می کنند و همه کسانی هم که مدعی حقوق بشر و دموکراسی و آزادی نیز هستند در سکوت به سر می برند.

وی با اشاره به جنایات وحشیانه ای که داعش انجام داده است و هیچ گاه از هیچ رسانه ای قابل پخش نیست، گفت: امروز ایستادگی رزمندگان مدافع حرم در برابر این جنایت کاران وحشی کاری جوانمردانه و بزرگ محسوب می شود، این عزیزان در خارج از کشور و در سوریه با ده ها گروه تکفیری جنگیدند و این حرکت سردار سرافراز قاسم سلیمانی و سایر مدافعین حرم کار بسیار بزرگی بوده است و ما باید ادامه دهنده راه این بزرگان باشیم و آن را حفظ کنیم و باید بدانیم در برابر دشمنی قرار داریم که هیچ حریمی را نمی شناسد.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با بیان این که در حال حاضر دشمنان در دو جبهه با ما در حال جنگ می باشند گفت: اولین جبهه، جبهه جنگ سخت است که در سوریه، عراق و یمن با آن مواجهه هستیم و در برابر آن ایستاده ایم و جبهه دوم، جبهه جنگ نرم و تهاجم فرهنگی است که جبهه بسیار سنگینی می باشد، چرا که اکنون دشمن با جبهه نرم و ماهواره و فضای مجازی با ما در حال نبرد است.

محمودی در ادامه اظهار داشت: رییس صدا و سیما به طور رسمی اعلام کرده است که ??? شبکه ماهواره ای بر علیه فرهنگ ما مشغول به فعالیت می باشند و سالیانه برای این هدف میلیاردها دلار هزینه می شود و باید بدانیم که این برنامه ها با هدف برای ما پخش می شود برنامه هایی که در خارج از کشور و کشورهای اروپایی و امریکایی باید برای آنها پول پرداخت شود اما برای ما رایگان است.

وی در پایان بیان داشت: ما در سال های تحریم و هم اکنون در مورد تنها چیزی که تحریم نبودیم و نیستیم ماهواره است، پس باید بدانیم که شهدا برای ما حجت هستند و ما با دشمن وحشی طرف هستیم که همه اعتقادات ما را مورد هدف  قرار داده اند و باید پاسدار ارزش هایمان باشیم و مراقب باشیم که دچار انحراف نشویم. ه گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محسن محمودی در جمع بسیجیان روستای «احمد آباد» طی سخنانی اظهار داشت:در تاریخ بسیاری از جنایات و قصاوت های افراد سنگدل را خوانده ایم و شنیده ایم یکی از این افراد سنگدل حجاج بوده است که معتقد بوده هرچه قدر میزان دست و پا زدن زدن هنگام مرگ بیشتر باشد، لذت بیشتری را برای او به همراه خواهد داشت و لذا وقتی گردن زندانیان را می زدند قطعات سرخ شده آهن را روی رگ های گردن زندانی می گذاشتند که از خروج خون به بیرون جلو گیری کنند و این زندانی بیشتر دست و پا بزند و او بیشتر لذت ببرد.

محمودی افزود: امروز در برابر دیدگان همه دنیا از جنایات فیلم و عکس می گیرند و نسبت به جنایاتی که انجام داده اند به خود افتخار هم می کنند و همه این عکس و فیلم ها را تماشا می کنند و همه کسانی هم که مدعی حقوق بشر و دموکراسی و آزادی نیز هستند در سکوت به سر می برند.

وی با اشاره به جنایات وحشیانه ای که داعش انجام داده است و هیچ گاه از هیچ رسانه ای قابل پخش نیست، گفت: امروز ایستادگی رزمندگان مدافع حرم در برابر این جنایت کاران وحشی کاری جوانمردانه و بزرگ محسوب می شود، این عزیزان در خارج از کشور و در سوریه با ده ها گروه تکفیری جنگیدند و این حرکت سردار سرافراز قاسم سلیمانی و سایر مدافعین حرم کار بسیار بزرگی بوده است و ما باید ادامه دهنده راه این بزرگان باشیم و آن را حفظ کنیم و باید بدانیم در برابر دشمنی قرار داریم که هیچ حریمی را نمی شناسد.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با بیان این که در حال حاضر دشمنان در دو جبهه با ما در حال جنگ می باشند گفت: اولین جبهه، جبهه جنگ سخت است که در سوریه، عراق و یمن با آن مواجهه هستیم و در برابر آن ایستاده ایم و جبهه دوم، جبهه جنگ نرم و تهاجم فرهنگی است که جبهه بسیار سنگینی می باشد، چرا که اکنون دشمن با جبهه نرم و ماهواره و فضای مجازی با ما در حال نبرد است.

محمودی در ادامه اظهار داشت: رییس صدا و سیما به طور رسمی اعلام کرده است که ??? شبکه ماهواره ای بر علیه فرهنگ ما مشغول به فعالیت می باشند و سالیانه برای این هدف میلیاردها دلار هزینه می شود و باید بدانیم که این برنامه ها با هدف برای ما پخش می شود برنامه هایی که در خارج از کشور و کشورهای اروپایی و امریکایی باید برای آنها پول پرداخت شود اما برای ما رایگان است.

وی در پایان بیان داشت: ما در سال های تحریم و هم اکنون در مورد تنها چیزی که تحریم نبودیم و نیستیم ماهواره است، پس باید بدانیم که شهدا برای ما حجت هستند و ما با دشمن وحشی طرف هستیم که همه اعتقادات ما را مورد هدف  قرار داده اند و باید پاسدار ارزش هایمان باشیم و مراقب باشیم که دچار انحراف نشویم. ه گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محسن محمودی در جمع بسیجیان روستای «احمد آباد» طی سخنانی اظهار داشت:در تاریخ بسیاری از جنایات و قصاوت های افراد سنگدل را خوانده ایم و شنیده ایم یکی از این افراد سنگدل حجاج بوده است که معتقد بوده هرچه قدر میزان دست و پا زدن زدن هنگام مرگ بیشتر باشد، لذت بیشتری را برای او به همراه خواهد داشت و لذا وقتی گردن زندانیان را می زدند قطعات سرخ شده آهن را روی رگ های گردن زندانی می گذاشتند که از خروج خون به بیرون جلو گیری کنند و این زندانی بیشتر دست و پا بزند و او بیشتر لذت ببرد.

محمودی افزود: امروز در برابر دیدگان همه دنیا از جنایات فیلم و عکس می گیرند و نسبت به جنایاتی که انجام داده اند به خود افتخار هم می کنند و همه این عکس و فیلم ها را تماشا می کنند و همه کسانی هم که مدعی حقوق بشر و دموکراسی و آزادی نیز هستند در سکوت به سر می برند.

وی با اشاره به جنایات وحشیانه ای که داعش انجام داده است و هیچ گاه از هیچ رسانه ای قابل پخش نیست، گفت: امروز ایستادگی رزمندگان مدافع حرم در برابر این جنایت کاران وحشی کاری جوانمردانه و بزرگ محسوب می شود، این عزیزان در خارج از کشور و در سوریه با ده ها گروه تکفیری جنگیدند و این حرکت سردار سرافراز قاسم سلیمانی و سایر مدافعین حرم کار بسیار بزرگی بوده است و ما باید ادامه دهنده راه این بزرگان باشیم و آن را حفظ کنیم و باید بدانیم در برابر دشمنی قرار داریم که هیچ حریمی را نمی شناسد.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با بیان این که در حال حاضر دشمنان در دو جبهه با ما در حال جنگ می باشند گفت: اولین جبهه، جبهه جنگ سخت است که در سوریه، عراق و یمن با آن مواجهه هستیم و در برابر آن ایستاده ایم و جبهه دوم، جبهه جنگ نرم و تهاجم فرهنگی است که جبهه بسیار سنگینی می باشد، چرا که اکنون دشمن با جبهه نرم و ماهواره و فضای مجازی با ما در حال نبرد است.

محمودی در ادامه اظهار داشت: رییس صدا و سیما به طور رسمی اعلام کرده است که ??? شبکه ماهواره ای بر علیه فرهنگ ما مشغول به فعالیت می باشند و سالیانه برای این هدف میلیاردها دلار هزینه می شود و باید بدانیم که این برنامه ها با هدف برای ما پخش می شود برنامه هایی که در خارج از کشور و کشورهای اروپایی و امریکایی باید برای آنها پول پرداخت شود اما برای ما رایگان است.

وی در پایان بیان داشت: ما در سال های تحریم و هم اکنون در مورد تنها چیزی که تحریم نبودیم و نیستیم ماهواره است، پس باید بدانیم که شهدا برای ما حجت هستند و ما با دشمن وحشی طرف هستیم که همه اعتقادات ما را مورد هدف  قرار داده اند و باید پاسدار ارزش هایمان باشیم و مراقب باشیم که دچار انحراف نشویم. ر

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.