ایل بختیاری ورامین

خبر تاریخ خبر: 1398/04/13

ایل بختیاری ورامین که از طوایف لر بختیاری به شمار می روند از چهار مهال بختیاری به منطقه خوار ورامین تبعید گردیده اند

تاریخچه ایل بختیاری / بختیاری های ورامین

ایل لر (ایل آریایی) اصیل نامیده شده است ایل لر با جمعیتی بالغ بر4 میلیون نفر به تنهایی بزرگ ترین ایل جهان و ایران است.

انان حکومت اشکانی را قبل از اسلام به راه انداختند ،البته پدران انها از بزرگان فروانروایی هخامنشیان بودند ، و همچنین بعداز اسلام ،حکومت زندیه به دست انان تشکیل یافت.

زادگاه اصلی لر ها یا ایل بختیاری که از اقوام ایرانی بشمار میروند استان های جنوب غربی ایران  مثل لرستان ، چهارمهال بختیاری ، کهگیلویه و بویراحمد ، خوزستان و اصفهان می باشد .

زبان قوم بختیاری های ورامین / گویش و لهجه ایل بختیاری های ورامین

بختیاری ها که جزئی از ایل بزرگ لر به شمار می آیند عموما با گویش بختیاری لری که یکی از گویش های لری می باشد ، صحبت می کنند . 

بختیاری های ورامین از چهارمهال بختیاری به منطقه ورامین کوچانده شده اند . 

 

ایل  بختیاری ورامین

طوایف بختیاری ورامین

ایل بختیاری های ورامین عموما در زمان سلسله صفویه ، افشار و رضا شاه به منطقه ورامین کوچانده شده اند .

دکتر اسکندر امان اللهی در کتاب قوم لر درباره لرهای ورامین و اطراف تهران چنین می نویسد 

حداقل از زمان صفویه تا اوایل حکومت رضا شاه پهلوی برخی از طایفه های لر به نواحی خوار ورامین تبعید گردیده اند همچنین شاه عباس صفوی هنگام لشکر کشی علیه شاهوردیخان 200 خانوار لر را به خوار در منطقه ری تبعید کرد به گفته دکتر امان اللهی شعبه ای از بوربور ها که به اصفهانی  معروفند در اصل از بختیاری ها هستند که در زمان نادر شاه افشار همراه سایر بوربور ها به ورامین تبعید شده اند . 

 

بختیاری های ورامین بیشتر در مناطق صادق علی ورامین / طارند / موسی آباد بختاری ورامین /  جواد اباد ورامین / قلعه خواجه ورامین  و ...  ساکن هستند.

تاریخچه ایل بختیاری های ورامین

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.