نقش و تاثیر اعضا هیات علمی دانشگاه محدود به کلاس درس نشود

خبر تاریخ خبر: 1396/09/09

پیشوا- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا و قرچک در جلسه مدیران گروه های آموزشی این دانشگاه تاکید کرد: نقش و تاثیر اعضا هیات علمی محدود به کلاس درس نشود.

دکتر شیبانی رییس دانشگاه ازاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی شیبانی در جلسه مدیران گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا و قرچک با عنوان این که این واحد برای پیشرفت و ارتقاء در تمامی عرصه ها نیازمند کمک و حمایت جدی اعضای هیات علمی است، اظهار داشت: این دانشگاه خوشبختانه از پتانسیل علمی قوی برخوردار است و نقش و تاثیر اعضای هیات علمی نباید فقط محدود به کلاس های درس شود.

وی اضافه کرد: این واحد دانشگاهی به لحاظ علمی می تواند در سطح ملی و در عرصه های مختلف علمی ،صنعتی و پژوهشی تاثیر گذار باشد و اعضای هیات علمی می توانند زمینه ارتقای علمی این دانشگاه را فراهم آورند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا و قرچک بر نقش موثر اعضاء هیات علمی در روند تبدیل دانش به فناوری و تولید ثروت ملی تاکید کرد.

شیبانی  با بیان این که امروزه رقابت بین کشورهای جهان برای کسب جایگاه برتر آنها را ناگزیر به تقویت علم، پژوهش و فناوری کرده است، اضافه کرد: نقش اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در نیل به این اهداف انکارناپذیر است.

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.