کارگاه آسیب های اجتماعی در قرچک برگزار شد

خبر تاریخ خبر: 1397/09/26

کارگاه های اموزشی پیشگیری از اعتیاد در سالن بصیرت شهرداری قرچک توسط واحد فرهنگی و اجتماعی شهرداری و با همکاری سازمانهای مردم نهاد برگزار شد.


🔷برگزاری کارگاه های آموزشی پیشگیری از اعتیاد در قرچک

🔺کارگاه های اموزشی پیشگیری از اعتیاد در سالن بصیرت شهرداری  قرچک  توسط واحد فرهنگی و اجتماعی شهرداری و با همکاری سازمانهای مردم نهاد برگزار شد.

🔺هدف از برگزاری این کارگاه ها ضمن آشنایی با انواع مواد مخدر، ارتقاء آگاهی در مورد عوامل زمینه‎ساز و آشکار کننده اعتیاد به مواد به منظور پیشگیری از آسیب‎های روانی- اجتماعی در سطح جامعه بود.

در این کارگاه یک روزه بانوان شهر قرچک حضور داشتند

اطلاعات

نویسنده : سيد حسن دلاوري

منبع : ورامین نامه

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.