طی نامه ای به رجا مردم دشت ورامین خواستار افزایش ناوگان ریلی شدند

خبر تاریخ خبر: 1397/09/18

بنا بر اطلاعیه جدید ، قطار ساعت ۷:۱۰ ورامین_تهران به جای افزایش واگن ، از لیست حذف شده است و این درحالی است که مردم ورامین ببشترین حجم استفاده را در این ساعت از قطار شهری داشتند

لذا از مسئولین اگر گوش شنوا و عزمی برای کار کردن دارند ، خواهشمندیم: 
 برنامه را به روال قبل برگردانند 
نسبت به افزایش واگن و استفاده از قطارهای دوطبقه در ساعات پیک اقدام کنند

اطلاعات

نویسنده : مژده بيک مراد

منبع : خبر ورامین

تبلیغات

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.