استخدام نیروی دریایی ارتش سال 97

خبر تاریخ خبر: 1397/09/11

نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت صیانت از مرزهای آبی و حضور مقتدرانه در آب‌های بین‌المللی به شرح مندرج در ذیل از بین جوانان متدین و انقلابی و دارای روحیه ایثارگری همرزم می‌پذیرد.

شرایط ویژه استخدامی:

ردیفتخصصمدرک تحصیلیتعدادجنسیت
1مهندسی برق- مخابراتکارشناس11نفرمرد
2مهندسی نرم افزارکارشناس2 نفرمرد
4حقوقکارشناس2 نفرمرد
5مهندسی مکانیک/متالوژیکارشناس1 نفرمرد
6مهندسی الکترونیککارشناس1 نفرمرد
7مهندسی عمرانکارشناس1 نفرمرد


ردیفتخصصمدرک تحصیلیتعدادمحل خدمتیجنسیت
1مدیریت خدمات بهداشت و درمانکارشناسارشدیک نفرآمادگاه سیرجانمرد و زن
2بهداشت حرفه ایکارشناسیک نفربندرعباسمرد و زن
3پرستاریکارشناسدو نفربندرعباس و کنارکمرد و زن
4امداد و سوانحکارشناسیک نفربندرعباسزن
5بینایی سنجیکارشناسیک نفرجاسکمرد و زن
6شنوایی سنجیکارشناسیک نفرجاسکمرد و زن
7فیزیوتراپیکارشناسیک نفرجاسکمرد و زن
8مدارک پزشکیکارشناسیک نفرکنارکمرد و زن
9مهندسی محیط زیستکارشناسدونفرمرکز آموزش وظیفه سیرجان، کنارکمرد و زن
10توانبخشیکارشناسیک نفرتهران (بیما گلستان)مرد و زن
11ماماییکارشناسیک نفرکنارکزن
12بهیاردیپلمیک نفرکنارکمرد و زن
13کمک کار بهداشتیدیپلمدو نفرآمادگاه سیرجان، تهرانمرد و زن


ردیفتخصصمدرک تحصیلیتعدادمحل خدمتیجنسیت
1آشپزدیپلمهشت نفربندرعباس- کنارک- جاسک- انزلی- کارخانجات- سیرجان (آمادگاه)مرد
2مهمانداردیپلمچهار نفرنوشهر- بندرعباس- کنارکمرد
3تراشکاری یگان‌های شناوردیپلمیک نفرجاسکمرد
4بنائیدیپلمیک نفرکنارکمرد
5جوشکاری عمومیدیپلمیک نفرکارخانجات بندرعباسمرد
6لوله کشیدیپلمدو نفرمنجیل/آمادگاه ناوگان شمال – رشتمرد
7خیاطیدیپلمیک نفرسیرجان/مرکز آموزش وظیفهمرد
8آهنگری و جوشکاری خودرودیپلمیک نفرسیرجان /آمادگاه ناوگان جنوبمرد
9نقاشی خودرودیپلمیک نفرنوشهرمرد
10جوشکار(جوشکار بدنه نرم و مخازن زیرسطحی)دیپلمیک نفرجاسکمرد
11نقاش(نقاش سند بلاست کار یگانهای شناور)دیپلمیک نفرجاسکمرد
12مکانیک(کمک تعمیرکار خیاطی چتری )دیپلمیک نفرجاسکمرد

مدارک مورد نیازبرای ثبت نامنحوه ثبت نام

1- متدین به دین اسلام و تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2- التزام عملی به احکام اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی ایران و رعایت موازین اخلاق اسلامی

3- اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقة فقیه

4- کسانی که به عنوان عضو به ارتش ج . ا . ا می پیوندند باید برای رزمنده شدن وارد شوند و جهت پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام ج . ا . ا و ادامه راه شهیدان ، آمادگی انجام ماموریت در هر جایی را داشته باشند.

5- شاخصه های تدین و انقلابی بودن اصل بوده و در همه مراحل مورد توجه قرار می گیرد.

6- استخدام افراد بر مبنای مرتفع نمودن مشکلات اقتصادی آنان نبوده و جذب و استخدام بر اساس نیاز سازمان می باشد.

7- داشتن انگیزه خدمتی ، روحیه ایثار و فداکاری.

4- نداشتن سابقة عضویت و هواداری احزاب، گروه ها و سازمان‌های سیاسی

5- داشتن حسن شهرت و عدم سوء پیشینة کیفری

6- نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی

7- داشتن سلامت روانی و جسمانی متناسب با خدمت مورد نظر برابر گواهی ادارة بهداشت و درمان نیروی دریایی

1-8: حداکثر سن داوطلبان با مدرک کارشناسی ارشد 29 سال تمام می باشد.

8-2: شرایط سنی داوطلبان با مدرک کارشناسی حداکثر 28 سال می باشد.

8-3: شرایط سنی داوطلبان با مدرک دیپلم جهت کارمندان تجربی حداقل 18و حداکثر آن 26 سال می باشد.

(مدت خدمت دوره ضرورت به حداکثرسن داوطلب اضافه می گردد. فرزندان معظم شهداء، آزادگان و جانبازان ازکارافتاده کلی از شروط سن و معدل معاف می‌باشند)

9- برای داوطلبان استخدام پیمانی داشتن کارت پایان خدمت دورة ضرورت یا معافیت دائم غیر پزشکی یا دفترچة آماده به خدمت (بدون مهر غیبت) که تاریخ اعزام آن بعد از اسفند ماه سال 1397 باشد، الزامی است .

10- نداشتن تعهد خدمت به سایر سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی.

11- داشتن حداقل معدل 13 در مقطع کارشناسی رشته‌های مهندسی و حداقل معدل 14 در رشته های غیر مهندسی.

12-کسانیکه بعنوان عضو به ارتش می پیوندند باید برای رزمنده شدن وارد شوند و آمادگی ماموریت در هر جایی را داشته باشند.

13-استخدام افراد بر مبنای مرتفع نمودن مشکلات اقتصادی آنان نبوده و جذب و استخدام بر اساس نیاز سازمان می باشد.

دارا بودن مدرک تحصیلی متناسب برای تخصص‌های علمی، بهداشتی، فنی و افسری به‌شرح مندرج در برابر هر تخصص(کلیه کارشناسان می‌بایست دارای مدرک کارشناسی پیوسته باشند).

برای تخصص‌های فنی مندرج در بند «و» دارا بودن مدرک معتبر از سازمان فنی‌و‌حرفه‌ای یا سابقة کار معتبر در همان حوزة تخصصی الزامی می‌باشد.

جهت تخصص کمک بهیاری، داشتن مدرک معتبر کمک بهیاری یا کمک پرستاری از سازمان‌های مربوطه الزامی می‌باشد.

جهت تخصص بهیاری، داشتن مدرک معتبر بهیاری از سازمان‌های مربوطه الزامی می‌باشد.

داوطلبانی که سابقة خدمت قراردادی در نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران داشته باشند، در صورت داشتن شرایط عمومی استخدام، از اولویت برخوردار هستند.

برای استخدام در کلیة تخصص‌ها، فرزندان معظم شهدا، فرزندان ایثارگران، فرزندان کارکنان نیروهای مسلح، داوطلبان بومی و دارندگان سابقة بسیجی فعال از اولویت‌هایی برخوردار خواهند شد.

حافظان کل قرآن کریم در صورت احراز شرایط عمومی و اختصاصی استخدام در اولویت هستند.

پذیرفته شدگان پس از استخدام از نظر محل خدمتی تابع مقررات جاری نیروی دریایـی راهبردی ارتش خواهند بود و در صورت نیاز، بنا به صلاحدید نیروی دریایی به هر منطقه یا پایگاهی انتقال خواهند یافت.

افرادی که قبلاً یک بار به‌صورت پیمانی در نیروهای مسلح خدمت نموده‌اند و پس از پایان مدت تعهد از خدمت منفک گردیده‌اند، نمی‌توانند ثبت نام نمایند.


د : تخصص‌های کارمند بهداشتی مورد نیاز (پیمانی 6 ساله)

ه: تخصص های کارمند تجربی مورد نیاز (پیمانی 6 ساله)

1-پرداخت حقوق و مزایا برابر قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت

2-پذیرفته شدگان از کارت اعتباری حکمت و سایر خدمات رفاهی برابر مقررات و ضوابط موجود برخوردار خواهند شد.

3-همسر و فرزندان پذیرفته شدگان به‌عنوان افراد تحت تکفل آنان منظور و از تسهیلات بیمه خدمات درمانی و بیمه عمر برابر ضوابط برخوردار خواهند شد.

1- همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی.

2- یک برگ روگرفت از مدرک تحصیلی.

3- یک برگ روگرفت از مدرک تاییدیه سازمان فنی و حرفه‌ای برای متقاضیان استخدام بند «و» به تناسب موارد مندرج در جدول‌های تخصص و روگرفت مدارک بهیاری و کمک کار بهداشتی جهت متقاضیان ثبت نام در این تخصص‌ها.

4- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم غیر پزشکی یا دفترچة آماده به‌خدمت ( بدون مهر غیبت ) با تاریخ اعزام بعد از اسفند ماه سال 1397

5- دو قطعه عکس 4× 3 جدید

6- اصل و روگرفت نامة بنیاد شهید برای فرزندان معظم شهدا و جانبازان

7- ارائه مدرک معتبر برای فرزندان خانواده‌های ایثارگران و نیروهای مسلح

8- واریز مبلغ 600/000 ریال(ششصد هزار ریال) به حساب 5151579007008 بانک سپه (به نام تمرکز وجوه عواید دارایی مر.پش نداجا) و ارائه اصل برگۀ واریزی در زمان ثبت نام.

الف) ثبت نام از داوطلبان به‌صورت حضوری انجام می‌شود و به مدارکی که با پست ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ب) محل و ساعت برگزاری آزمون کتبی و تخصصی هنگام ثبت نام اعلام خواهد شد. شمارة تلفن های 77226003-021و 77226007-021 در وقت اداری آمادة هرگونه پاسخگویی است.

ج) داوطلبان برای ثبت‌نام با مدارک پیش‌گفتهاز تاریخ 1397/09/05 تا تاریخ 1397/09/29( به استثنای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)از ساعت 0800تا 1300 با توجه به محل سکونت خود به یکی از نشانی‌های زیر مراجعه نمایند.

تهران، میدان رسالت، انتهای خیابان نیروی دریایی، مدیریت گزینش و اسـتـخـدام نیروی دریایی، تلفن 77226003 و 77226007 – 021

بندرعباس، جادة اسکله شهید باهنر، جنب درمانگاه تخصصی نیروی دریایی، شعبة استخدام، تلفن 33423009- 076، داخلی 2055

بوشهر، پایگاه دریایی بوشهر، درب دوم دژبان، شعبة استخدام، تلفن 19- 42524033 ، داخلی 3036

بندرجاسک، جنب میدان شهدا، منطقة دوم ولایت نیروی دریایی ارتش جمهوی اسلامی ایران، دایرة استخدام، تلفن 42520682 – 076

چابهار، کنارک، منطقة سوم نیروی دریایی ارتش ج. ا. ا، جنب درب دژبان، دفتر گزینش و استخدام نداجا، تلفن312145و 312922 و 31242006 – 054

نوشهر، خیابان شهید عمادالدین کریمی، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)، دفتر استخدام، تلفن 52353083 – 011

رشت، پل عراق، خیابان رسالت، انتهای منازل سازمانی نیروی دریایی، جنب مجتمع باران، دفتر استخدام، تلفن 33339975 -013

خرمشهر، پایگاه نیروی دریایی، نیروی انسانی، شعبة استخدام، تلفن 53531835 – 061

سیرجان، بلوار امام رضا(ع) ،آمادگاه ناوگان جنوب نداجا، درب لنگر،شعبة گزینش و استخدام ،تلفن 3203567 -034

مشهد، انتهای کوه سنگی هشت، مجتمع تشریفات میلاد نداجا، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن 38598811 –38598300 – 051

شیراز، میدان اطلسی، نبش خیابان فروغی ، روبروی بانک سپه ، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن 32286313 – 071

اصفهان، خ ارتش، سه راه حکیم نظامی، خ صفه، نرسیده به اتکاء جنب کانون بازنشستگان نیرو های مسلح، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، 36202146-031

کرمانشاه، سه راه حافظیه، بلوار شهید غیرتمند، نرسیده به بانک حکمت ایرانیان، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن38395093 -083

تبریز، خیابان آزادی، جنب بیمارستان ارتش، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن 35414136- 041

خرم آباد، خیابان60متری، پل مدیریت، نبش افلاک 9،ساختمان بنیاد نخبگان(طبق همکف)، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن 33213586 – 066

سنندج، میدان مولوی کرد، سه راه صفری، ساختمان شماره 3 استانداری، طبقه اول، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن 33246646 – 087

گرگان: به سمت جاده آق قلا،جنب ترمینال،پشت جایگاه سی ان جی دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن 32686023 -017

شهرکرد، گودال چشمه، بلوار 13 آبان، سازمان دانش آموزی، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن 33354941 – 038

یزد،امام شهر، بلوار کارگر، خیابان باهنر شمالی، پلاک 2، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن 35236390 – 035

اراک، خیابان شهید بهشتی (عباس آباد) جنب امامزاده، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن 44248044 – 086

سمنان، بلوار ولی عصر، روبروی پارک سنگی، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن 33331528–023

بجنورد، خیابان امام خمینی(ره)، روبروی پمپ بنزین، خ ملاصدرا، بن بست اول سمت چپ، طبقه دوم، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن 32262171–058

اطلاعات

نویسنده : مژده بيک مراد

منبع : ورامین نامه

تبلیغات

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.