وضعیت آب و هوای ورامین

خبر تاریخ خبر: 1402/07/06

وضعیت آب و هوای ورامین / پیش بینی وضعیت هوا شناسی ورامین طی سه روز آینده / این صفحه بصورت روزانه بروز رسانی

وضعیت آب و هوای شهرستان ورامین

وضعیت آب و هوای امروز ورامین

 

شهرستان ورامین کجاست ؟

شهرستان ورامین یکی از شهرستان های استان تهران است . مرکز آن  ورامین است  که در 35 کیلومتری جنوب شرقی شهر تهران واقع شده است . ورامین از شمال شرق به شهرستان های پاکدشت و پیشوا و از شمال غرب به شهرستان قرچک و از غرب به شهرستان ری و از جنوب به استان قم و از جنوب شرق به استان سمنان ربط داده می شود.

وضعیت آب و هوای شهرستان ورامین ایران /تهران / ورامین

وضعیت هواشناسی امروز ورامین

جمعه 7 مهر ماه 1402

کمترین دما : 16درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 30درجه سانتیگراد         وضعیت  : آفتابی

پنج شنبه 6 مهر ماه 1402

کمترین دما : 18درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 32درجه سانتیگراد         وضعیت  : آفتابی

چهارشنبه 5 مهر ماه 1402

کمترین دما : 16درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 30درجه سانتیگراد         وضعیت  : آفتابی

سه شنبه 4 مهر ماه 1402

کمترین دما : 16درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 29درجه سانتیگراد         وضعیت  : آفتابی

دوشنبه 3 مهر ماه 1402

کمترین دما : 16درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 31درجه سانتیگراد         وضعیت  : آفتابی

یکشنبه 2 مهر ماه 1402

کمترین دما : 17درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 30درجه سانتیگراد         وضعیت  : آفتابی

شنبه 1 مهر ماه 1402

کمترین دما : 17درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 31درجه سانتیگراد         وضعیت  : آفتابی

جمعه 31 شهریور ماه 1402

کمترین دما : 18درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 37درجه سانتیگراد         وضعیت  : آفتابی

پنج شنبه 30 شهریور ماه 1402

 کمترین دما : 20درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 37درجه سانتیگراد         وضعیت  : آفتابی

چهارشنبه 29 شهریور ماه 1402

 کمترین دما : 19درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 37درجه سانتیگراد         وضعیت  : آفتابی

سه شنبه 28 شهریور ماه 1402

کمترین دما : 17درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 37درجه سانتیگراد         وضعیت  : آفتابی

دوشنبه 27 شهریور ماه 1402

کمترین دما : 18درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 37درجه سانتیگراد         وضعیت  : آفتابی

یکشنبه 26 شهریور ماه 1402

کمترین دما : 19درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 35درجه سانتیگراد         وضعیت  : آفتابی

شنبه 25 شهریور ماه 1402

کمترین دما : 18درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 35درجه سانتیگراد         وضعیت  : آفتابی

جمعه 24 شهریور ماه 1402

کمترین دما : 17درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 36درجه سانتیگراد         وضعیت  : آفتابی

پنج شنبه 23 شهریور ماه 1402

کمترین دما : 18درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 38درجه سانتیگراد         وضعیت  : نیمه ابری

چهارشنبه 22 شهریور ماه 1402

کمترین دما : 18درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 38درجه سانتیگراد         وضعیت  : آفتابی

سه شنبه 21 شهریور ماه 1402

کمترین دما : 19درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 37درجه سانتیگراد         وضعیت  : آفتابی

دوشنبه 20 شهریور ماه 1402

کمترین دما : 19درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 37درجه سانتیگراد        وضعیت  : آفتابی

یکشنبه 19 شهریور ماه 1402

کمترین دما : 19درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 38 سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

 شنبه 18 شهریور ماه 1402

کمترین دما : 20درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 37درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

جمعه 17 شهریور ماه 1402

کمترین دما : 22درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 40 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

پنج شنبه 16 شهریور ماه 1402

کمترین دما : 24درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 41 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

چهارشنبه 15 شهریور ماه 1402

کمترین دما : 24درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 42 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

 سه شنبه 14 شهریور ماه 1402

کمترین دما : 23درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 41 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

دوشنبه 13 شهرور ماه 1402

کمترین دما : 27درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 43 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

یکشنبه 12 شهریور ماه 1402

کمترین دما : 24درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 39 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

شنبه 11 شهریور ماه 1402

کمترین دما : 23درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 39 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

جمعه 10 شهریور ماه 1402

کمترین دما : 28درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 39 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

پنج شنبه 9 شهریور ماه 1402

کمترین دما : 26درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 39 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

چهارشنبه 8 شهریور ماه 1402

کمترین دما : 24درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 37 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

سه شنبه 7 شهریور ماه 1402

کمترین دما : 25درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 39 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

دوشنبه 6 شهریور ماه 1402

کمترین دما : 22درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 36 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

یکشنبه 5 شهریور ماه 1402

کمترین دما : 22درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 42 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

شنبه 4 شهریور ماه 1402

کمترین دما : 21درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 40 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

جمعه 3 شهریور ماه 1402

کمترین دما : 25درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 42 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

پنج شنبه 2 شهریور ماه 1402

کمترین دما : 24درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 41 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

چهارشنبه 1 شهریور ماه 1402

کمترین دما : 25درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 42 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

سه شنبه 31 مرداد ماه 1402

کمترین دما : 25درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 41 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

دوشنبه 30 مرداد ماه 1402

کمترین دما : 24درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 39 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

یکشنبه 29 مرداد ماه 1402

کمترین دما : 23درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 40 درجه سانتیگراد               وضعیت  : نیمه ابری

شنبه 28 مرداد ماه 1402

کمترین دما : 19درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 38 درجه سانتیگراد               وضعیت  : نیمه ابری

جمعه 27 مردادماه 1402

کمترین دما : 18درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 39 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

پنج شنبه 26 مرداد ماه 1402

کمترین دما : 17درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 39 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

چهارشنبه 25 مرداد ماه 1402

کمترین دما : 18 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 37 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

سه شنبه 24 مرداد ماه 1402

کمترین دما : 17 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 37 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

دوشنبه 23 مرداد ماه 1402

کمترین دما : 20 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 38 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

یکشنبه 22 مرداد ماه 1402

کمترین دما : 21 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 39 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

شنبه 21 مرداد ماه 1402

کمترین دما : 22 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 40 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

جمعه 20 مرداد ماه 1402

کمترین دما : 23 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 40 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

پنج شنبه 19 مرداد ماه 1402

کمترین دما : 23 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 40درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

چهارشنبه 18 مرداد ماه 1402

کمترین دما : 25 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 39درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

سه شنبه 17 مرداد ماه 1402

کمترین دما : 23 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 39درجه سانتیگراد               وضعیت  : نیمه ابری 

دوشنبه 16 مرداد ماه 1402

کمترین دما : 22 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 38درجه سانتیگراد               وضعیت  : نیمه ابری همراه با رگبار های پراکنده

یکشنبه 15 مرداد ماه 1402

 کمترین دما : 25 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 42درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

شنبه 14 مرداد ماه 1402

 کمترین دما : 26 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 42درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

جمعه 13 مرداد ماه 1402

 کمترین دما : 27 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 43درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

پنج شنبه 12 مرداد ماه 1402

 کمترین دما : 29 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 45درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی و گرم

چهارشنبه 11 مرداد ماه 1402

 کمترین دما : 28 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 43درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی و گرم

سه شنبه 10 مرداد ماه 1402

 کمترین دما : 27 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 42درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

دوشنبه 9 مرداد ماه 1402

کمترین دما : 28 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 41درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

یکشنبه 8 مرداد ماه 1402

کمترین دما : 27 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 41درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

شنبه 7 مرداد ماه 1402

کمترین دما : 28 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 43درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

جمعه 6 مرداد ماه 1402

کمترین دما : 23 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 42درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی 

پنج شنبه 5 مرداد ماه 1402

کمترین دما : 24 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 45درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی 

چهارشنبه 4 مرداد ماه 1402

کمترین دما : 25 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 43درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی 

سه شنبه 3 مرداد ماه 1402

کمترین دما : 30 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 43درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی و گرم

دوشنبه 2 مرداد ماه 1402

کمترین دما : 31 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 46درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی و گرم

یکشنبه 1 مرداد ماه 1402

کمترین دما : 30 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 46درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی و گرم

شنبه 31 تیرماه 1402

کمترین دما : 31 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 44درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی 

جمعه 30 تیر ماه 1402

کمترین دما : 31 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 43درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی 

پنج شنبه 29 تیر ماه 1402

کمترین دما : 27 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 42درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی 

چهارشنبه 28 تیر ماه 1402

کمترین دما : 25 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 39درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی 

سه شنبه 27 تیر ماه 1402

کمترین دما : 22 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 40درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی 

دوشنبه 26 تیرماه 1402

کمترین دما : 20 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 41درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی 

یکشنبه تیر ماه  25 تیر ماه 1402

کمترین دما : 23 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 45درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی و گرم

شنبه 24 تیرماه 1402

کمترین دما : 27 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 45درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی و گرم

جمعه 23 تیرماه 1402

کمترین دما : 26 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 44درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

پنج شنبه 22 تیر ماه 1402

کمترین دما : 27 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 43درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

چهارشنبه 21 تیر ماه 1402

کمترین دما : 29 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 44درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

سه شنبه 20 تیر ماه 1402

کمترین دما : 29 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 46درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی و گرم

دوشنبه 19 تیر ماه 1402

کمترین دما : 24 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 39 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی 

یکشنبه 18 تیرماه 1042

کمترین دما : 25 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 39 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی 

شنبه 17 تیرماه 1402

کمترین دما : 26 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 42 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی 

جمعه 16 تیر ماه 1402

کمترین دما : 26 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 39 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی 

پنج شنبه 15 تیر ماه 1402

کمترین دما : 25 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 39 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی 

چهارشنبه 14 تیر ماه 1402

کمترین دما : 24 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 40 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی 

سه شنبه 13 تیر ماه 1402

کمترین دما : 28 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 42 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی 

دوشنبه 12 تیر ماه 1402

کمترین دما : 23 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 41 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی 

یکشنبه 11 تیر ماه 1402

کمترین دما : 22 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 40 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی 

شنبه 10 تیر ماه 1402

کمترین دما : 21 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 42 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی 

جمعه 9 تیر ماه 1402

کمترین دما : 23 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 40 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی و گرم

پنج شنبه 8 تیر ماه 1402

کمترین دما : 25 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 43 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی و گرم

چهارشنبه 7 تیر ماه 1402

کمترین دما : 26 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 43 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی و گرم

سه شنبه 6 تیر ماه 1402

کمترین دما : 27 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 42 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی و گرم

دوشنبه 5 تیر ماه 1402

کمترین دما : 26 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 39 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی 

یکشنبه 4 تیر ماه 1402

کمترین دما : 22 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 39 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی و خنک تر

شنبه 3 تیر ماه 1402

کمترین دما : 22 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 39 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

جمعه 2 تیر ماه 1402

کمترین دما : 20 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 40 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتاب درخشان

پنج شنبه 1 تیر ماه 1402

کمترین دما : 21 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 40 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتاب درخشان

چهارشنبه 31 خرداد ماه 1402

کمترین دما : 19 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 40 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی و گرم

سه شنبه 30 خرداد ماه 1402

کمترین دما : 21 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 41 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی و گرم

دوشبه 29 خرداد ماه 1402

کمترین دما : 21 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 41 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی و گرم

یکشنبه 28 خرداد ماه 1402

کمترین دما : 26 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 42 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی و گرم

شنبه 27 خرداد ماه 1402

کمترین دما : 23 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 40 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی و گرم

جمعه 26 خرداد ماه 1402

کمترین دما : 23 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 40 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

پنج شنبه 25 خرداد ماه 1402

کمترین دما : 25 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 41 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی و گرم

چهارشنبه 24 خرداد ماه 1402

کمترین دما : 25 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 41 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی و گرم

 سه شنبه 23 خرداد ماه 1402

کمترین دما : 24 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 40 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی و گرم

دوشنبه 22 خرداد ماه 1402

کمترین دما : 25 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 39 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

یکشنبه 21 خرداد ماه 1402

 کمترین دما : 22 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 37 درجه سانتیگراد               وضعیت  : نیمه ابری

شنبه 20 خرداد ماخ 1402

کمترین دما : 22 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 36 درجه سانتیگراد               وضعیت  : نیمه ابری

جمعه 19 خرداد ماه 1042

کمترین دما : 19 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 31 درجه سانتیگراد               وضعیت  : ابری همراه با رعد وبرق

پنج شنبه 18 خرداد ماه 1402

کمترین دما : 18 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 34 درجه سانتیگراد               وضعیت  : ابری همراه با رعد وبرق

چهارشنبه 17 خرداد ماه 1402

کمترین دما : 21 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 37 درجه سانتیگراد               وضعیت  : ابری

سه شنبه 16 خرداد ماه 1402

کمترین دما : 27 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 39 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی و گرم

دوشنبه 15 خرداد ماه 1402

کمترین دما : 24 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 41 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی و گرم

یکشنبه 14 خرداد ماه 1402

کمترین دما : 25 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 39 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی و گرم

شنبه 13 خرداد ماه 1402

 کمترین دما : 23 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 39 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

جمعه 12 خرداد ماه 1402

 کمترین دما : 19 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 38 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

پنج شنبه 11 خرداد ماه 1402

 کمترین دما : 21 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 38 درجه سانتیگراد               وضعیت  : نیمه ابری

چهارشنبه 10 خرداد ماه 1402

کمترین دما : 21 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 36 درجه سانتیگراد               وضعیت  : ابری

سه شنبه 9 خرداد ماه 1402

کمترین دما : 26 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 40 درجه سانتیگراد               وضعیت  :نیمه ابری و گرم

دوشنبه 8 خرداد ماه 1402

کمترین دما : 23 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 38 درجه سانتیگراد               وضعیت  :گرم و آفتابی

یکشنبه 7 خرداد ماه 1402

کمترین دما : 22 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 38 درجه سانتیگراد               وضعیت  : نیمه ابری

شنبه 6 خرداد ماه 1402

کمترین دما : 20 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 37 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی 

جمعه 5 خرداد ماه  1402

کمترین دما : 20 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 37 درجه سانتیگراد               وضعیت : نیمه ابری همراه با بارش

پنج شنبه 4 خرداد ماه 1402

کمترین دما : 25 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 39 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی و گرم

چهارشنبه 3 خرداد ماه 1402

کمترین دما : 23 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 38 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی و گرم

سه شنبه 2 خرداد ماه 1402

کمترین دما : 20 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 37 درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

دوشنبه 1 خرداد ماه 1402

کمترین دما : 20 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 35 درجه سانتیگراد               وضعیت  : نیمه ابری

یکشنبه 31 اردیبهشت ماه 1402

کمترین دما18درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 34 درجه سانتیگراد               وضعیت  : نیمه ابری

شنبه 30 اردیبهشت ماه 1402

کمترین دما 20درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 37 درجه سانتیگراد               وضعیت  : نیمه ابری

جمعه 29 اردیبهشت ماه 1402

کمترین دما 21 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 36 درجه سانتیگراد               وضعیت  : نیمه ابری

پنج شنبه 28 اردیبهشت ماه 1402

کمترین دما 18 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 35 درجه سانتیگراد               وضعیت  :  آفتابی

چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه 1402

کمترین دما 16 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 29 درجه سانتیگراد               وضعیت  :  آفتابی

سه شنبه 26 اردیبهشت ماه 1402

کمترین دما 12 درجه سانتیگراد            بیشترین دما: 27 درجه سانتیگراد               وضعیت  :  آفتابی

دوشنبه 25 اردیبهشت ماه 1402

کمترین دما 10 درجه سانتیگراد            بیشترین دما : 31  درجه سانتیگراد              وضعیت  :  نیمه ابری همراه با وزش باد

یکشنبه 24 اردیبهشت ماه 1402

کمترین دما 16 درجه سانتیگراد            بیشترین دما : 34  درجه سانتیگراد              وضعیت  :  نیمه ابری

شنبه 23 اردیبهشت ماه 1402

کمترین دما 22 درجه سانتیگراد            بیشترین دما : 63درجه سانتیگراد               وضعیت  :  آفتابی

جمعه 22 اردیبهشت ماه 1402

کمترین دما 20 درجه سانتیگراد            بیشترین دما : 63درجه سانتیگراد               وضعیت  :  آفتابی

پنج شنبه 21 اردیبهشت ماه 1402

کمترین دما 18 درجه سانتیگراد            بیشترین دما : 33درجه سانتیگراد               وضعیت  :  ابری

چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه 1402

 کمترین دما 14 درجه سانتیگراد            بیشترین دما : 30درجه سانتیگراد               وضعیت  : نیمه ابری

سه شنبه 19 اردیبهشت ماه 1402

 کمترین دما 19 درجه سانتیگراد            بیشترین دما : 34درجه سانتیگراد               وضعیت  : نیمه ابری

دوشنبه 18 اردیبهشت ماه 1402

 کمترین دما 20 درجه سانتیگراد            بیشترین دما:36 سانتیگراد                        وضعیت  : آفتابی و گرم

یکشنبه 17 اردیبهشت ماه 1402

 کمترین دما 19 درجه سانتیگراد            بیشترین دما:34 سانتیگراد                        وضعیت  : آفتابی

شنبه 16 اردیبهشت ماه 1402

 کمترین دما 16 درجه سانتیگراد            بیشترین دما:31 سانتیگراد                        وضعیت  : آفتابی

جمعه 15 اردیبهشت ماه 1402

 کمترین دما 12 درجه سانتیگراد            بیشترین دما:24 سانتیگراد                        وضعیت  : نیمه ابری همراه با وزش باد خنک

پنج شنبه 14 اردیبهشت ماه 1402

 کمترین دما 11 درجه سانتیگراد            بیشترین دما:22 سانتیگراد                        وضعیت  : نیمه ابری همراه با وزش باد خنک

چهارشنبه 13 اردیبهشت ماه 1402

 کمترین دما 12 درجه سانتیگراد            بیشترین دما:26 سانتیگراد                        وضعیت  : آفتابی

سه شنبه 12 اردیبهشت ماه 1402

 کمترین دما 14 درجه سانتیگراد            بیشترین دما:31 سانتیگراد                        وضعیت  :وزش باد

دوشنبه 11 اردیبهشت ماه 1402

 کمترین دما 14 درجه سانتیگراد            بیشترین دما : 29درجه سانتیگراد               وضعیت  :ابری همراه با رگبار

یکشنبه 10 اردیبهشت ماه 1402

 کمترین دما 18 درجه سانتیگراد            بیشترین دما : 33درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی تا قسمتی ابری

شنبه 9 اردیبهشت ماه 1402

 کمترین دما 19 درجه سانتیگراد            بیشترین دما : 32درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

جمعه 8 اردیبهشت ماه 1402

 کمترین دما 19 درجه سانتیگراد            بیشترین دما : 32درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

پنج شنبه 7 اردیبهشت ماه 1402

 کمترین دما 18 درجه سانتیگراد            بیشترین دما : 30درجه سانتیگراد               وضعیت  : نیمه ابری

چهارشنبه 6 اردیبهشت ماه 1402

 کمترین دما 15 درجه سانتیگراد            بیشترین دما : 30درجه سانتیگراد               وضعیت  : نیمه ابری

سه شنبه 5 اردیبهشت ماه 1402

 کمترین دما 17 درجه سانتیگراد            بیشترین دما : 32درجه سانتیگراد               وضعیت  : بارانی همراه رعد وبرق در برخی مناطق

دوشنبه 4 اردیبهشت ماه 1402

 کمترین دما 20 درجه سانتیگراد            بیشترین دما : 33درجه سانتیگراد               وضعیت  : نیمه ابری

یکشنبه 3 اردیبهشت ماه 1402

 کمترین دما 19 درجه سانتیگراد            بیشترین دما : 34درجه سانتیگراد               وضعیت  : نیمه ابری

شنبه 2 اردیبهشت ماه 1402

 کمترین دما 16 درجه سانتیگراد            بیشترین دما : 32درجه سانتیگراد               وضعیت  : نیمه ابری

جمعه 1 اردیبهشت ماه 1402

 کمترین دما 20 درجه سانتیگراد            بیشترین دما : 33درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

پنج شنبه 31 فروردین ماه 1402

 کمترین دما 17 درجه سانتیگراد            بیشترین دما : 31درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

چهارشنبه 30 فروردین ماه 1402

 کمترین دما 15 درجه سانتیگراد            بیشترین دما : 29درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

سه شنبه 29 فروردین ماه 1402

 کمترین دما12 درجه سانتیگراد            بیشترین دما : 25درجه سانتیگراد               وضعیت  : نیمه ابری

دوشنبه 28 فروردین ماه 1402

 کمترین دما 14 درجه سانتیگراد            بیشترین دما : 26درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

یکشنبه 27 فروردین ماه 1402

 کمترین دما 10 درجه سانتیگراد            بیشترین دما : 26درجه سانتیگراد               وضعیت  : نیمه ابری

شنبه 26 فروردین ماه 1402

 کمترین دما 10 درجه سانتیگراد            بیشترین دما : 25درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

جمعه 25 فروردین ماه 1402

 کمترین دما 12 درجه سانتیگراد            بیشترین دما : 22درجه سانتیگراد               وضعیت  : نیمه ابری

پنجشنبه 24 فروردین ماه 1402

 کمترین دما 13 درجه سانتیگراد            بیشترین دما : 28درجه سانتیگراد               وضعیت  : رگبار و رعد وبرق

چهارشنبه 23 فروردین ماه 1402

 کمترین دما 19 درجه سانتیگراد            بیشترین دما : 29درجه سانتیگراد               وضعیت  : رگبار

سه شنبه 22 فروردین ماه 1402

 کمترین دما 18 درجه سانتیگراد            بیشترین دما : 32درجه سانتیگراد               وضعیت  : نیمه ابری

دوشنبه 21 فروردین ماه 1402

 کمترین دما 17 درجه سانتیگراد            بیشترین دما : 30درجه سانتیگراد               وضعیت  : نیمه ابری

یکشنبه 20 فروردین ماه 1402

 کمترین دما 15 درجه سانتیگراد            بیشترین دما : 29درجه سانتیگراد               وضعیت  : وزش باد

شنبه 19 فروردین ماه 1402

 کمترین دما 16 درجه سانتیگراد            بیشترین دما : 29درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی تا قسمتی ابری

جمعه 18 فروردین ماه 1402

 کمترین دما 13 درجه سانتیگراد            بیشترین دما : 30درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

پنج شنبه  17 فروردین ماه 1402

 کمترین دما 14 درجه سانتیگراد            بیشترین دما : 30درجه سانتیگراد               وضعیت  : وزش باد

چهارشنبه 16 فروردین ماه 1402

 کمترین دما 13 درجه سانتیگراد            بیشترین دما : 27درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

سه شنبه 15 فروردین ماه 1402

 کمترین دما 10 درجه سانتیگراد            بیشترین دما : 24درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

دوشنبه 14 فروردین ماه 1402

 کمترین دما 8 درجه سانتیگراد            بیشترین دما : 23درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

یکشنبه 13 فروردین ماه 1402

 کمترین دما 8 درجه سانتیگراد            بیشترین دما : 18درجه سانتیگراد               وضعیت  : آفتابی

شنبه 12 فروردین ماه 1402

 کمترین دما 7 درجه سانتیگراد            بیشترین دما : 19درجه سانتیگراد             وضعیت  : وزش تند

جمعه 11 فروردین ماه 1402

 کمترین دما 12 درجه سانتیگراد            بیشترین دما : 27درجه سانتیگراد             وضعیت  : ابری

پنج شنبه 10 فروردین ماه 1402

کمترین دما 17 درجه سانتیگراد            بیشترین دما : 27درجه سانتیگراد             وضعیت  : آفتابی

چهارشنبه 9 فروردین ماه 1402

کمترین دما 17 درجه سانتیگراد            بیشترین دما : 28درجه سانتیگراد             وضعیت  : رگبار

سه شنبه 8 فروردین ماه 1402

کمترین دما 19 درجه سانتیگراد            بیشترین دما : 27درجه سانتیگراد             وضعیت  : آفتابی

دوشنبه 7 فروردین ماه 1402

کمترین دما 19 درجه سانتیگراد            بیشترین دما : 27درجه سانتیگراد             وضعیت  : ابری 

یکشنبه 6 فروردین ماه 1402

کمترین دما 16 درجه سانتیگراد            بیشترین دما : 24درجه سانتیگراد             وضعیت  : ابری همراه با رگبار

شنبه 5 فروردین ماه 1402

کمترین دما 15 درجه سانتیگراد            بیشترین دما : 22درجه سانتیگراد             وضعیت  : رگبار

جمعه 4 فروردین ماه 1402

کمترین دما 16 درجه سانتیگراد            بیشترین دما : 23درجه سانتیگراد             وضعیت  : نیمه ابری

پنج شنبه 3 فروردین ماه 1402

کمترین دما 12 درجه سانتیگراد            بیشترین دما : 20درجه سانتیگراد             وضعیت  : ابری

چهارشنبه 2 فروردین ماه 1402

کمترین دما 8 درجه سانتیگراد            بیشترین دما : 17درجه سانتیگراد             وضعیت  : رگبار

سه شنبه 1 فروردین ماه 1402

کمترین دما 10درجه سانتیگراد            بیشترین دما :26درجه سانتیگراد             وضعیت  : ابری 

دوشنبه 29 اسفند ماه 1401

کمترین دما 13درجه سانتیگراد            بیشترین دما : 27درجه سانتیگراد             وضعیت  : آفتابی  

یکشنبه 28 اسفند ماه 1401

کمترین دما 12درجه سانتیگراد            بیشترین دما : 25درجه سانتیگراد             وضعیت  : آفتابی  

شنبه 27 اسفند ماه 1401

کمترین دما 10درجه سانتیگراد             بیشترین دما : 25درجه سانتیگراد             وضعیت  : آفتابی  

جمعه 26  اسفند ماه 1401

کمترین دما 11درجه سانتیگراد              بیشترین دما : 23درجه سانتیگراد            وضعیت  : آفتابی  

پنج شنبه 25 اسفند ماه 1401

کمترین دما 12درجه سانتیگراد              بیشترین دما : 21درجه سانتیگراد            وضعیت  : آفتابی همراه با رگبار

چهارشنبه 24 اسفند ماه 1401

کمترین دما 14درجه سانتیگراد              بیشترین دما :  24درجه سانتیگراد            وضعیت  : آفتابی

سه شنبه 23 اسفند ماه 1401

کمترین دما 15درجه سانتیگراد           بیشترین دما :  24درجه سانتیگراد              وضعیت  : آفتابی

دوشنبه 22 اسفند ماه 1401                      

کمترین دما 12درجه سانتیگراد            بیشترین دما :  26 درجه سانتیگراد             وضعیت  : آفتابی

یکشنبه 21 اسفند ماه 1401

کمترین دما 12درجه سانتیگراد            بیشترین دما :  24 درجه سانتیگراد            وضعیت  : غالبا ابری

شنبه 20 اسفند ماه 1401

کمترین دما 8درجه سانتیگراد           بیشترین دما :  22 درجه سانتیگراد              وضعیت  : آفتابی تا قسمتی ابری

جمعه 19 اسفند ماه 1401

کمترین دما 13درجه سانتیگراد            بیشترین دما :  21 درجه سانتیگراد           وضعیت  : ابری

پنج شنبه 18 اسفند ماه 1401

کمترین دما 12درجه سانتیگراد            بیشترین دما :  21 درجه سانتیگراد          وضعیت  : ابری

چهارشنبه 17 اسفند ماه 1401

کمترین دما 13درجه سانتیگراد             بیشترین دما :  21 درجه سانتیگراد           وضعیت  : ابری

سه شنبه 16 اسفند ماه 1401

کمترین دما 14درجه سانتیگراد           بیشترین دما :  23 درجه سانتیگراد           وضعیت  : ابری

دوشنبه 15 اسفند ماه 1401

کمترین دما 11درجه سانتیگراد           بیشترین دما :  26 درجه سانتیگراد           وضعیت  : آفتابی

یکشنبه 14 اسفند ماه 1401

کمترین دما 13درجه سانتیگراد           بیشترین دما :  27 درجه سانتیگراد            وضعیت  : آفتابی

شنبه 13 اسفند ماه 1401

کمترین دما 12درجه سانتیگراد           بیشترین دما :  23 درجه سانتیگراد            وضعیت  : نیمه ابری

پنج شنبه 11اسفند ماه 1401

کمترین دما 8 درجه سانتیگراد             بیشترین دما :  24 درجه سانتیگراد           وضعیت  : آفتابی

چهارشنبه 10 اسفند ماه 1401

کمترین دما 8 درجه سانتیگراد             بیشترین دما :  22 درجه سانتیگراد           وضعیت  : آفتابی

سه شنبه 9 اسفند ماه 1401

کمترین دما 6 درجه سانتیگراد             بیشترین دما :  22 درجه سانتیگراد           وضعیت  : آفتابی

سه شنبه 11 بهمن ماه 1401

کمترین دمامنفی 5 درجه سانتیگراد        بیشترین دما :  10 درجه سانتیگراد          وضعیت بارش : اندکی باران

 

دوشنبه 10 بهمن ماه 1401

کمترین دمامنفی 4 درجه سانتیگراد       بیشترین دما :  14 درجه سانتیگراد          وضعیت بارش : رگبار

 

یکشنبه 9 بهمن ماه 1401

کمترین دمامنفی 1 درجه سانتیگراد      بیشترین دما : 11 درجه سانتیگراد            وضعیت بارش : رگبار

 

شنبه 8 بهمن ماه 1401

کمترین دما: 0 درجه سانتیگراد           بیشترین دما: 10 درجه سانتیگراد              وضعیت بارش : آفتابی

          

جمعه 7 بهمن ماه 1401

کمترین دما:منفی 2 درجه سانتیگراد       بیشترین دما : 9 درجه سانتیگراد             وضعیت بارش : نیمه ایری

 

پنج شنبه 6 بهمن ماه 1401

کمترین دما:منفی 3 درجه سانتیگراد        بیشترین دما:8درجه سانتیگراد             وضعیت بارش : نیمه ایری

 

چهارشنبه 5 بهمن ماه 1401

 کمترین دمامنفی 1 درجه سانتیگراد      بیشترین دما:8درجه سانتیگراد             وضعیت بارش:آفتابی 

 

سه شنبه 4 بهمن ماه 1401

کمترین دمامنفی 3 درجه سانتیگراد       بیشترین دما:9درجه سانتیگراد             وضعیت بارش:آفتابی 

 

دوشنبه 3 بهمن ماه 1401

کمترین دما: 0  درجه سانتیگراد           بیشترین دما:10درجه سانتیگراد           وضعیت بارش:آفتابی 

 

یک شنبه 2بهمن ماه 1401 

کمترین دما: 0 درجه سانتیگراد      بیشترین دما:10درجه سانتیگراد          وضعیت بارش:آفتابی 

 

شنبه 1 بهمن ماه 1401 

کمترین دما:منفی 3 درجه سانتیگراد      بیشترین دما:11درجه سانتیگراد          وضعیت بارش:آفتابی 

 

جمعه 30 دی ماه 1401 

کمترین دما:منفی 2 درجه سانتیگراد      بیشترین دما:12درجه سانتیگراد          وضعیت بارش:آفتابی 

 

 پنج شنبه 29 دی ماه 1401 

کمترین دما:منفی 2 درجه سانتیگراد      بیشترین دما:12درجه سانتیگراد          وضعیت بارش:آفتابی تا قسمتی ابری

 

 چهارشنبه 28 دی ماه 1401

 کمترین دما : منفی 1درجه سانتیگراد       بیشترین دما :11درجه سانتیگراد      وضعیت بارش : غالبا آفتابی   

 سه شنبه27 دی ماه 1401

کمترین دما : 0درجه سانتیگراد        بیشترین دما : 9درجه سانتیگراد      وضعیت بارش : غالبا ابری 

نوع آب و هوای ورامین

آب و هوای ورامین کویری است . در طی سال واقعا هیچ بارندگی در شهرستان ورامین رخ نمیدهد. آب و هوا بر طبق سامانه طبقه بندی اقلیمی کوین نظر گرفته می شود. در ورامین میانگین سالانه دما 16.9 سانتیگراد است . در سال میانگین بارش به 156 میلی متر می رسد.

شهرستان ورامین  در دشتی صاف و حاصلخیز واقع شده است . تابستان های گرم بالای 40 درجه سانتیگراد و  زمستان های سرد به دمای چند درجه زیر صفر می رسد.

در گذشته مردم ورامین در فصل های بهار ، پاییز و زمستان شاهد بارش های فراوانی بوده اند . بارش های برف زمستانی و بهاره و بارش های بارانی و رگبارهای فراوان . متاسفانه قریب به دو دهه هست که بر اثر تغییرات اقلیمی نا مطلوب میزان بارش ها در منطقه ورامین بسیار بسیار کم شده است و مردم ورامین به ندرت هر چند سال یکبار فقط یک بارش برف بسیار مختصر که حتی زمین را سفید پوش هم نمیکند هستند . 

امیدواریم با تلاش مسئولین ، اتخاذ تدابیر صحیح اقلیمی و زیست محیطی ، اصلاح الگوی مصرف آب و خاک و محیط زیست توسط مردم و با عنایت خداوند ، دوباره شاهد نزول این برکات آسمانی به کشور و این منطقه کشاورزی باشیم . 

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.