اعضای شورای شهرستان قرچک انتخاب شدند

خبر تاریخ خبر: 1397/07/25

اعضای شورای اسلامی شهرستان قرچک معرفی شدند


 «زلیخا جباری» تنها کاندیدای ریاست با کسب همه آراء به عنوان رییس شورای اسلامی شهرستان قرچک انتخاب شد. ◻️«محمود داودی» تنها کاندیدای نایب رییسی نیز با کسب ۵رای به عنوان نایب ریس شورای اسلامی شهرستان قرچک انتخاب شد. ◻️همچنین «کاظم بقرایی» کاندیدای منشی با کسب همه آراء به عنوان منشی شورای اسلامی شهرستان قرچک انتخاب شد. «اژدر نوروزپور» نیز که تنها کاندیدای سخنگویی شورا بود، با کسب ۵رای به عنوان سخنگوی شورای اسلامی شهرستان قرچک انتخاب شد. در پایان از اعضای هیئت رئیسه دوره قبل تقدیر و تشکر به عمل آمد.

اطلاعات

نویسنده : سيد حسن دلاوري

منبع : ورامین نامه

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.