جلسه بررسی تقسیمات کشوری در ورامین

خبر تاریخ خبر: 1397/07/25

جلسه بررسی تقسیات کشوری در ورامین


جلسه بررسی مسائل تقسیمات کشوری در شهرستان ورامین برگزار شد با پیشنهاد و ابتکار سرپرست فرمانداری شهرستان ورامن ، جلسه بررسی مسائل تقسیمات کشوری با هدف بررسی و رفع ابهامات مرزی بین شهرستانی (ورامین،پیشواو قرچک) در محل فرمانداری ورامین برگزار شد . به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان ورامین ،جلسه بررسی مسائل تقسیمات کشوری در شهرستان ورامین با هدف بررسی و رفع ابهامات مرزی بین شهرستانی (ورامین،پیشواو قرچک) با حضور دکتر کرمی معاون امور انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری تهران ،فرمانداران شهرستانهای ورامین پیشوا و قرچک ، معاونین فرمانداری ، رؤسای ادارات سیاسی و شهرداران سه شهرستان در محل فرمانداری ورامین برگزار شد ..

اطلاعات

نویسنده : سيد حسن دلاوري

منبع : فرمانداری ورامین

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.