زمین لرزه در روامین ،پیشوا و پاکدشت

خبر تاریخ خبر: 1396/08/03

زمین لرزه در پیشوا ،شریف آباد ،پاکدشت و ورامین و قسمت هایی از تهران به خوبی احساس شد وبسیاری از مردم شهر ها و مخصوصا روستاهای اطراف تا ساعتی پس از زلز

زمین لرزه در پیشوا ،شریف آباد ،پاکدشت و ورامین و قسمت هایی از تهران به خوبی احساس شد وبسیاری از مردم شهر ها و مخصوصا روستاهای اطراف تا ساعتی پس از زلزله بیرون از منازل بودند تاریخ وقوع زلزله: پنجشنبه، 31 مرداد 1392 در 00:14:14 (وقت محلی - تهران) 2013-08-21 19:44:14 (UTC) بزرگی زلزله: ?.? نوع بزرگی: MN موقعیت رومرکز زلزله: ??.?? شمالی و ??.?? شرقی عمق: ?? کیلومتر عدم قطعیت مکانی: ?.??+/- کیلومتر در جهت شمالی - جنوبی ?.??+/- کیلومتر در جهت شرقی - غربی منطقه: استان تهران فاصله‌ها: 8 کیلومتری شریف آباد، تهران 11 کیلومتری پیشوا، تهران 16 کیلومتری ورامین، تهران 52 کیلومتری تهران، تهران منبع: موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.