یارانه ها امشب به حساب رپرستان خانوار واریز می گردد

خبر تاریخ خبر: 1396/08/03

براساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه ها، یارانه نقدی مرحله بیست و نهم خانوارها مربوط به تیر ماه ، امشب 22 تیرماه به حساب بانکی سرپرستان خانوار واریز

براساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه ها، یارانه نقدی مرحله بیست و نهم خانوارها مربوط به تیر ماه ، امشب 22 تیرماه به حساب بانکی سرپرستان خانوار واریز می شود. میزان یارانه نقدی به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان است.

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.