افزایش 25 درصدی کرایه های تاکسی ورامین

خبر تاریخ خبر: 1396/08/03

نرخ کرایه های تاکسی ورامین در داخل شهر حدود 100 تومان افزایش پیدا کرد . همچنین نرخ تاکسی های تهران از 2000 تومان به 2500 تومان افزایش یافت

نرخ کرایه های تاکسی ورامین در داخل شهر حدود 100 تومان افزایش پیدا کرد . همچنین نرخ تاکسی های تهران از 2000 تومان به 2500 تومان افزایش یافت

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.