تصاویر/ جشنواره هفته فرهنگی دمز اباد

خبر تاریخ خبر: 1397/09/24

هفته فرهنگی روستای دمزاباد با اجرای برنامه های فرهنگی متنوع برگزار شد.


اطلاعات

نویسنده : مژده بيک مراد

منبع : ورامین نامه

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.