عیادت از خیری که خانه اش را فروخت تا مدرسه بسارد

خبر

مسئولین شهرستان پیشوا به عیادت جواد مهدیزاده بنیانگذار مجمع خیرین مدرسه ساز این شهرستان رفتندبا حضور امام جمعه ، فرماندار ، شهردار ،رئیس دادگستری ، رئیس شورای شهر ، مدیر آموزش و پرورش و اعضا مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان پیشوا از  رئیس مجمع خیرین ؛ عیادت شد.

حاج جواد مهدیزاده بنیانگزار و رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز  شهرستان پیشوا و از خیرین شهرستان  می باشند که در بستر بیماری به سر میبرند.

جواد مهدیزاده_خیر مدرسه ساز«جواد مهدی زاده» یکی از خیرین مدرسه ساز در پیشوا است. وی متولد سال 1323  و یکی از معلمان دل سوخته و بازنشسته است که از نزدیک کمبود فضاهای آموزشی را درک کرده و نیاز کمک و یاری رساندن خیرین را در امر ساخت و ساز مدرسه با گوشت و پوست خود لمس کرده است. این معلم نیکوکار تصمیم می گیرد که خانه مسکونی اش را بفروشد و در زمان حیات خود به مدرسه سازی بپردازد و این کار با ارزش را به وارث واگذار نکند.


نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.