سرپرست استانداری تهران: استان تهران از محرومترین استانهای کشور است

خبر

حسن بیگی گفت: استان تهران از محرومترین اسنان اای کشور است


شکرالله حسن بیگی روز دوشنبه در جلسه مشترک کارگروه تخصصی اجتماعی و فرهنگی استان تهران و ورامین که در محل فرمانداری این خشهرستان برگزار شد اظهار داشت : فردی که از بیرون به استان تهران نگاهی دارد ، از آن به عنوان یکی از برخوردارترین مناطق کشور یاد می کند اما واقعیت این است تهران در بسیاری از شاخص های توسعه بی بهره و یکی از محروم ترین استان های کشور است.
وی افزود : امروز برخی از شهرستان های استان تهران با داشتن بیش از 400 هزار نفر جمعیت از داشتن حتی یک تخت بیمارستانی و برخی دیگر از داشتن تخت بیمارستانی دولتی محروم است و بخش خصوصی نسبت به احداث برخی از مراکز درمانی در آن اقدام کرده اند.
وی تصریح کرد: شهرستان های استان تهران در حوزه آموزش و پرورش نیز با محرومیت های بی شماری مواجه است و اکثر مدارس به صورت دو نوبته اداره می شود.
حسن بیگی افزود: در جلسه تخصصی پیگیری فضاهای آموزشی مدارس استان تهران که با حضور مدیران کل آموزش و پرورش شهر و شهرستان های استان تهران و فرمانداران شهرستان ها برگزار شد ، احداث 20 هزار کلاس درس در دستور کار قرار گرفت و سهم هر شهرستان مشخص گردید.
وی گفت : این که ظاهر استان تهران ، این بخش از کشور را استانی برخوردار نمایش می دهد باعث شده تا بسیاری از خیرین استان تهران نیز برای احداث مراکز درمانی یا مدرسه ، دیگر استان ها را هدف قرار داده و در خود استان مدرسه نسازند.
سرپرست استانداری تهران با اشاره به برگزاری جلسات تخصصی مسئولان استانداری در شهرستان های استان تهران گفت : در دوره استاندار سابق تهران ، جلسات تخصصی در قالب سفرهای شهرستانی برگزار شده و مصوباتی به تصویب رسیده که پیگیری این مصوبات در دستور کار قرار داشته و فراموش نمی شود.

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.