نوسازی شبکه آب شرب محله نقاشان امرآباد ورامین

خبر

شبکه آب شرب محله نقاشان امرآباد ورامین نوسازی شد🔷 شبکه آب شرب محله  #نقاشان امرآباد ورامین نوسازی شد

◽️پیرو جلسه ستاد بازآفرینی شهرستان ورامین و در راستای توجه به نقاط کمتر برخوردار شهر از خدمات مطلوب شهری ، امور آب و فاضلاب ورامین نوسازی شبکه و انشعاب محله ی نقاشان ورامین را در دستور کار قرار داد

◽️ علیرضا علیکایی مدیر امور آب و فاضلاب ورامین گفت: در این عملیات  شبکه آب شرب این محله به طول ۱۵۰۰ متر و با لوله های پلی اتیلن در اقطار ۱۶۰ تا ۶۳ و در کوچه های شهید گمنام ۱ الی ۵ _ امین ۱ الی ۶ و قشقایی دوم انجام می شود


نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.