استخدام نیروی دریایی ارتش سال 97

خبر

نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت صیانت از مرزهای آبی و حضور مقتدرانه در آب‌های بین‌المللی به شرح مندرج در ذیل از بين جوانان متدين و انقلابي و داراي روحيه ايثارگري همرزم می‌پذیرد.


شرایط ویژه استخدامی:

رديفتخصصمدرک تحصيليتعدادجنسيت
1مهندسي برق- مخابراتكارشناس11نفرمرد
2مهندسی نرم افزاركارشناس2 نفرمرد
4حقوقکارشناس2 نفرمرد
5مهندسی مکانیک/متالوژیكارشناس1 نفرمرد
6مهندسی الکترونیکكارشناس1 نفرمرد
7مهندسی عمرانكارشناس1 نفرمرد


رديفتخصصمدرک تحصيليتعدادمحل خدمتيجنسيت
1مدیریت خدمات بهداشت و درمانكارشناسارشدیک نفرآمادگاه سیرجانمرد و زن
2بهداشت حرفه ایكارشناسیک نفربندرعباسمرد و زن
3پرستاریكارشناسدو نفربندرعباس و کنارکمرد و زن
4امداد و سوانحكارشناسیک نفربندرعباسزن
5بینایی سنجیكارشناسیک نفرجاسکمرد و زن
6شنوایی سنجیكارشناسیک نفرجاسکمرد و زن
7فیزیوتراپیكارشناسیک نفرجاسکمرد و زن
8مدارک پزشکیكارشناسیک نفرکنارکمرد و زن
9مهندسی محیط زیستكارشناسدونفرمرکز آموزش وظیفه سیرجان، کنارکمرد و زن
10توانبخشیكارشناسیک نفرتهران (بیما گلستان)مرد و زن
11ماماییکارشناسیک نفرکنارکزن
12بهیاردیپلمیک نفرکنارکمرد و زن
13کمک کار بهداشتیدیپلمدو نفرآمادگاه سیرجان، تهرانمرد و زن


رديفتخصصمدرک تحصيليتعدادمحل خدمتيجنسیت
1آشپزديپلمهشت نفربندرعباس- کنارک- جاسک- انزلی- کارخانجات- سیرجان (آمادگاه)مرد
2مهماندارديپلمچهار نفرنوشهر- بندرعباس- کنارکمرد
3تراشکاری یگان‌های شناوردیپلمیک نفرجاسکمرد
4بنائیدیپلمیک نفرکنارکمرد
5جوشکاری عمومیدیپلمیک نفرکارخانجات بندرعباسمرد
6لوله کشیدیپلمدو نفرمنجیل/آمادگاه ناوگان شمال – رشتمرد
7خیاطیدیپلمیک نفرسیرجان/مرکز آموزش وظیفهمرد
8آهنگری و جوشکاری خودرودیپلمیک نفرسیرجان /آمادگاه ناوگان جنوبمرد
9نقاشی خودرودیپلمیک نفرنوشهرمرد
10جوشکار(جوشکار بدنه نرم و مخازن زیرسطحی)دیپلمیک نفرجاسکمرد
11نقاش(نقاش سند بلاست کار یگانهای شناور)دیپلمیک نفرجاسکمرد
12مکانیک(کمک تعمیرکار خیاطی چتری )دیپلمیک نفرجاسکمرد

مدارك مورد نيازبراي ثبت نامنحوه ثبت نام

1- متدين به دين اسلام و تابعيت جمهوري اسلامي ايران

2- التزام عملي به احكام اسلامي و قوانين جمهوري اسلامي ايران و رعايت موازين اخلاق اسلامي

3- اعتقاد و التزام عملي به ولايت مطلقة فقيه

4- كساني كه به عنوان عضو به ارتش ج . ا . ا مي پيوندند بايد براي رزمنده شدن وارد شوند و جهت پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام ج . ا . ا و ادامه راه شهيدان ، آمادگي انجام ماموريت در هر جايي را داشته باشند.

5- شاخصه هاي تدين و انقلابي بودن اصل بوده و در همه مراحل مورد توجه قرار مي گيرد.

6- استخدام افراد بر مبناي مرتفع نمودن مشكلات اقتصادي آنان نبوده و جذب و استخدام بر اساس نياز سازمان مي باشد.

7- داشتن انگيزه خدمتي ، روحيه ايثار و فداكاري.

4- نداشتن سابقة عضويت و هواداري احزاب، گروه ها و سازمان‌هاي سياسي

5- داشتن حسن شهرت و عدم سوء پيشينة كيفري

6- نداشتن اعتياد به مواد مخدر و محكوميت به محروميت از خدمات دولتي

7- داشتن سلامت رواني و جسماني متناسب با خدمت مورد نظر برابر گواهي ادارة بهداشت و درمان نيروي دريايي

1-8: حداکثر سن داوطلبان با مدرک کارشناسی ارشد 29 سال تمام می باشد.

8-2: شرایط سنی داوطلبان با مدرک کارشناسی حداكثر 28 سال مي باشد.

8-3: شرایط سنی داوطلبان با مدرک دیپلم جهت کارمندان تجربی حداقل 18و حداكثر آن 26 سال مي باشد.

(مدت خدمت دوره ضرورت به حداكثرسن داوطلب اضافه مي گردد. فرزندان معظم شهداء، آزادگان و جانبازان ازكارافتاده كلي از شروط سن و معدل معاف مي‌باشند)

9- براي داوطلبان استخدام پيماني داشتن كارت پايان خدمت دورة ضرورت يا معافيت دائم غير پزشكي يا دفترچة آماده به خدمت (بدون مهر غيبت) که تاريخ اعزام آن بعد از اسفند ماه سال 1397 باشد، الزامي است .

10- نداشتن تعهد خدمت به ساير سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی.

11- داشتن حداقل معدل 13 در مقطع كارشناسي رشته‌های مهندسی و حداقل معدل 14 در رشته هاي غیر مهندسی.

12-كسانيكه بعنوان عضو به ارتش مي پيوندند بايد براي رزمنده شدن وارد شوند و آمادگي ماموريت در هر جايي را داشته باشند.

13-استخدام افراد بر مبناي مرتفع نمودن مشكلات اقتصادي آنان نبوده و جذب و استخدام بر اساس نياز سازمان مي باشد.

دارا بودن مدرك تحصيلي متناسب براي تخصص‌هاي علمي، بهداشتي، فني و افسري به‌شرح مندرج در برابر هر تخصص(کلیه کارشناسان می‌بایست دارای مدرک کارشناسی پیوسته باشند).

براي تخصص‌هاي فني مندرج در بند «و» دارا بودن مدرک معتبر از سازمان فني‌و‌حرفه‌ای يا سابقة کار معتبر در همان حوزة تخصصي الزامی می‌باشد.

جهت تخصص کمک بهیاری، داشتن مدرک معتبر کمک بهیاری یا کمک پرستاری از سازمان‌های مربوطه الزامی می‌باشد.

جهت تخصص بهیاری، داشتن مدرک معتبر بهیاری از سازمان‌های مربوطه الزامی می‌باشد.

داوطلباني كه سابقة خدمت قراردادي در نيروي دريايي راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران داشته باشند، در صورت داشتن شرایط عمومی استخدام، از اولویت برخوردار هستند.

براي استخدام در كلية تخصص‌ها، فرزندان معظم شهدا، فرزندان ايثارگران، فرزندان کارکنان نيروهاي مسلح، داوطلبان بومي و دارندگان سابقة بسيجي فعال از اولويت‌هايي برخوردار خواهند شد.

حافظان کل قرآن کريم در صورت احراز شرايط عمومي و اختصاصي استخدام در اولويت هستند.

پذيرفته شدگان پس از استخدام از نظر محل خدمتي تابع مقررات جاري نيروي دريايـي راهبردی ارتش خواهند بود و در صورت نياز، بنا به صلاحديد نيروي دريايي به هر منطقه يا پايگاهي انتقال خواهند يافت.

افرادي که قبلاً يک بار به‌صورت پيماني در نيروهاي مسلح خدمت نموده‌اند و پس از پایان مدت تعهد از خدمت منفک گردیده‌اند، نمي‌توانند ثبت نام نمایند.


د : تخصص‌هاي کارمند بهداشتي مورد نياز (پيماني 6 ساله)

ه: تخصص هاي کارمند تجربی مورد نياز (پيماني 6 ساله)

1-پرداخت حقوق و مزايا برابر قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت

2-پذيرفته شدگان از کارت اعتباری حکمت و سایر خدمات رفاهی برابر مقررات و ضوابط موجود برخوردار خواهند شد.

3-همسر و فرزندان پذيرفته شدگان به‌عنوان افراد تحت تكفل آنان منظور و از تسهيلات بيمه خدمات درماني و بيمه عمر برابر ضوابط برخوردار خواهند شد.

1- همراه داشتن اصل شناسنامه و كارت ملي.

2- يك برگ روگرفت از مدرک تحصيلي.

3- يك برگ روگرفت از مدرك تاييديه سازمان فني و حرفه‌اي براي متقاضيان استخدام بند «و» به تناسب موارد مندرج در جدول‌هاي تخصص و روگرفت مدارک بهیاری و کمک کار بهداشتی جهت متقاضیان ثبت نام در این تخصص‌ها.

4- اصل كارت پايان خدمت يا معافيت دائم غير پزشكي يا دفترچة آماده به‌خدمت ( بدون مهر غيبت ) با تاريخ اعزام بعد از اسفند ماه سال 1397

5- دو قطعه عكس 4× 3 جديد

6- اصل و روگرفت نامة بنياد شهيد براي فرزندان معظم شهدا و جانبازان

7- ارائه مدرك معتبر براي فرزندان خانواده‌هاي ايثارگران و نيروهاي مسلح

8- واریز مبلغ 600/000 ریال(ششصد هزار ریال) به حساب 5151579007008 بانک سپه (به نام تمرکز وجوه عواید دارایی مر.پش نداجا) و ارائه اصل برگۀ واریزی در زمان ثبت نام.

الف) ثبت نام از داوطلبان به‌صورت حضوري انجام مي‌شود و به مداركي كه با پست ارسال شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ب) محل و ساعت برگزاري آزمون کتبي و تخصصي هنگام ثبت نام اعلام خواهد شد. شمارة تلفن هاي 77226003-021و 77226007-021 در وقت اداري آمادة هرگونه پاسخگويي است.

ج) داوطلبان براي ثبت‌نام با مدارک پيش‌گفتهاز تاريخ 1397/09/05 تا تاريخ 1397/09/29( به استثناي روزهاي جمعه و تعطیلات رسمی)از ساعت 0800تا 1300 با توجه به محل سكونت خود به يكي از نشاني‌هاي زير مراجعه نمايند.

تهران، ميدان رسالت، انتهاي خيابان نيروي دريایي، مديريت گزينش و اسـتـخـدام نيروي دريایي، تلفن 77226003 و 77226007 – 021

بندرعباس، جادة اسكله شهید باهنر، جنب درمانگاه تخصصي نيروي دريایي، شعبة استخدام، تلفن 33423009- 076، داخلي 2055

بوشهر، پایگاه دريایي بوشهر، درب دوم دژبان، شعبة استخدام، تلفن 19- 42524033 ، داخلي 3036

بندرجاسک، جنب میدان شهدا، منطقة دوم ولایت نیروی دریایی ارتش جمهوی اسلامی ایران، دایرة استخدام، تلفن 42520682 – 076

چابهار، کنارک، منطقة سوم نیروی دریایی ارتش ج. ا. ا، جنب درب دژبان، دفتر گزینش و استخدام نداجا، تلفن312145و 312922 و 31242006 – 054

نوشهر، خیابان شهید عمادالدین کریمی، دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره)، دفتر استخدام، تلفن 52353083 – 011

رشت، پل عراق، خیابان رسالت، انتهای منازل سازمانی نیروی دریایی، جنب مجتمع باران، دفتر استخدام، تلفن 33339975 -013

خرمشهر، پايگاه نيروي دريايي، نیروی انسانی، شعبة استخدام، تلفن 53531835 – 061

سيرجان، بلوار امام رضا(ع) ،آمادگاه ناوگان جنوب نداجا، درب لنگر،شعبة گزینش و استخدام ،تلفن 3203567 -034

مشهد، انتهای كوه سنگي هشت، مجتمع تشریفات میلاد نداجا، دفتر نمايندگي نيروي دريایي، تلفن 38598811 –38598300 – 051

شيراز، ميدان اطلسي، نبش خيابان فروغي ، روبروي بانك سپه ، دفتر نمايندگي نيروي دريایي، تلفن 32286313 – 071

اصفهان، خ ارتش، سه راه حكيم نظامي، خ صفه، نرسيده به اتكاء جنب كانون بازنشستگان نيرو هاي مسلح، دفتر نمايندگي نيروي دريایي، 36202146-031

كرمانشاه، سه راه حافظيه، بلوار شهيد غيرتمند، نرسيده به بانك حكمت ايرانيان، دفتر نمايندگي نيروي دريايي، تلفن38395093 -083

تبريز، خيابان آزادي، جنب بيمارستان ارتش، دفتر نمايندگي نيروي دريایي، تلفن 35414136- 041

خرم آباد، خيابان60متري، پل مديريت، نبش افلاك 9،ساختمان بنياد نخبگان(طبق همكف)، دفتر نمايندگي نيروي دريایي، تلفن 33213586 – 066

سنندج، ميدان مولوي كرد، سه راه صفري، ساختمان شماره 3 استانداري، طبقه اول، دفتر نمايندگي نيروي دريايي، تلفن 33246646 – 087

گرگان: به سمت جاده آق قلا،جنب ترمينال،پشت جايگاه سي ان جي دفتر نمايندگي نيروي دريايي، تلفن 32686023 -017

شهرکرد، گودال چشمه، بلوار 13 آبان، سازمان دانش آموزی، دفتر نمايندگي نيروي دريايي، تلفن 33354941 – 038

یزد،امام شهر، بلوار کارگر، خیابان باهنر شمالی، پلاک 2، دفتر نمایندگی نيروي دريايي، تلفن 35236390 – 035

اراک، خیابان شهید بهشتی (عباس آباد) جنب امامزاده، دفتر نمایندگی نيروي دريايي، تلفن 44248044 – 086

سمنان، بلوار ولی عصر، روبروی پارک سنگی، دفتر نمایندگی نيروي دريايي، تلفن 33331528–023

بجنورد، خیابان امام خمینی(ره)، روبروی پمپ بنزین، خ ملاصدرا، بن بست اول سمت چپ، طبقه دوم، دفتر نمایندگی نيروي دريايي، تلفن 32262171–058

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.