در صحن علنی مجلس صورت گرفت؛ ایراد شورای نگهبان به طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی رفع شد

خبر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایراد شورای نگهبان به طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را رفع کردند.


در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دستور کار قرار گرفت.

نمایندگان مجلس با اصلاح ماده واحده این طرح، مقرر کردند از تاریخ تصویب این قانون، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با کلیه اختیارات و وظایفی که به موجب قوانین و مقررات با رعایت بند «د» ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله ششم و بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» تبدیل می گردد.

هزینه ناشی از تغییر عنوان دستگاه از محل صرفه جویی در هزینه های جاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تأمین می شود.

علاوه بر این، براساس تبصره یک این ماده واحده مقرر شد در تشکیل این وزارتخانه موازین شرعی رعایت شود.

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.