تالار های پذیرایی حق دریافت ورودیه ندارند

خبر

رئیس اتاق اصناف قرچک گفت : تالارهای پذیراییحق دریافت ورودیه ندارند


🔷 دریافت ورودیه در تالار های پذیرایی ممنوع است/مشتری حتما فاکتور و قرارداد را دریافت کند

◽️رئیس اتاق اصناف قرچک با اشاره به افزایش  مراسمات جشن گفت : مشتری و تالار داران باید توافقات را مکتوب و در قرارداد درج کنند.
◽️حمید رضا تاجیک گفت : تالار داران حق فروش اجباری و ارائه خدمات مانند گل آرایی ، عکاسی و سایر خدمات را ندارند و باید مشتری  از دریافت این خدمات رضایت  داشته باشد 
◽️ وی تصریح کرد :  دریافت حق سرویس و ورودیه  برای تالارهای عروسی و مراسمات  غیر قانونی است  و اتاق اصناف به عنوان  حامی مردم و مصرف کننده  با این موارد برخورد می کند

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.