کشت مکانیزه نشاء صیفی جات در یوسف رضا

خبر

کشت مکانیزه نشاء صیفی جات در یوسف رضا🔷خبرنگاران دشت ورامین در نهمین تور روستاگردی اصحاب رسانه ، از  گلخانه صنعتی تولید نشاء صیفی جات در یوسف رضا  بازدید کردند🌱

◽️ در این واحد انواع نشا صیفی‌جات مانند گوجه، خیار، کاهو به صورت صنعتی و مکانیزه تولیدشده و جهت مصرف کشاورزان به کرج ،ورامین و پیشوا ارسال می‌شود

◽️ آقای هداوند مدیر این گلخانه از گرانی زیاد بذر و سایر اقلام مورد نیاز سخن گفت

◽️ وی افزود: در این گلخانه مصرف آب ۹۰ درصد کمتر از شیوه سنتی است

این واحد تولیدی بدون حمایت دولت و فقط با تکیه بر دانش مهندسین کشاورزی و سرمایه گذاری بخش خصوصی فعالیت میکند


نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.