توئیت نقوی حسینی در خصوص نسل کشی سعودی ها در یمن

خبر تاریخ خبر: 1397/08/16

توئیت نقوی در خصوص نسل کشی سعودی ها در یمن


ت‏وییت نقوی حسینی: درهرجای دنیا اگرکودکی درحمله ای به قتل رسیده بود،شورای امنیت قطعنامه حمله به آن کشورراصادرمی کرد! برای ظهور دعا کنید....

اطلاعات

نویسنده : سيد حسن دلاوري

منبع : ورامین نامه

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.