مشوق های شهردار ورامین برای بازسازی بافت فرسوده

خبر تاریخ خبر: 1397/08/16

مشوق های شهردار ورامین برای بازسازی بافت فرسوده


شهردار ورامین : 🔷شهر #ورامین 410 هکتار بافت فرسوده دارد که این مناطق در صورت بروز حادثه ای مانند زلزله ، بسیار آسیب پذیر است ◻️ حسین دهقان شهردار ورامین با بیان مشوق های شهرداری برای بازسازی بافت فرسوده شهر گفت: در برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه، وظایف شهرداری ها و دولت در نوسازی بافت فرسوده مشخص شده و شهرداری #ورامین با همکاری شورای اسلامی و با هدف ترغیب مردم به نوسازی بافت های فرسوده، مشوق هایی از جمله تخفیف 50 درصد صدور پروانه، مجوز رایگان یک طبقه تراکم و ارائه تسهیلات بانکی ارزان قیمت را در نظر گرفت

اطلاعات

نویسنده : سيد حسن دلاوري

منبع : ورامین نامه

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.